ДТП, ГАИ, МТСБУ: не пожелай врагу своему — часть 2

Документы для МТСБУ

По закону «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» необходимо предоставить заявление на возмещение ущерба. Также «До заяви додаються довідки про дорожньо-транспортну пригоду, довідки відповідних закладів охорони здоров'я щодо тимчасової втрати працездатності або довідки спеціалізованих установ про встановлення ст ійкої втрати працездатності (інвалідності) у разі її виникнення, інші документи, які мають відношення до даної дорожньо-транспортної пригоди, завірені у встановленому порядку.»

Вот какие документы я предоставлял в МТСБУ:

— Заявление на возмещение ущерба.
— Справка ГАИ про ДТП.
— Постановление суда о вине водителя Шевроле.
— Ксерокопия моего полиса обязательного страхование гражданско-правовой ответственности.
— Акт авто товароведческого исследования моего авто.
— Протокол осмотра транспортного средства.
— Фото с места ДТП.
— Ксерокопия моего водительского удостоверения.
— Ксерокопия моего свидетельства про регистацию транспортного средства.
— Ксерокопия моего паспорта.
— Ксерокопия справки про присвоения идентификационного номера.

Также в МТСБУ меня попросили предоставить следующую информацию:

— Документ, который свидетельствует о том, что у водителя Шеврове нет ОСГО.
— Информацию про наличие у меня добровольного договора страхования поврежденного имущества (КАСКА).
— Мои банковские реквизиты для страхового возмещения.

Заявление

По закону «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»:

«Для отримання страхового відшкодування особа, яка має право на відшкодування, подає страховику (або якщо страховик невідомий — МТСБУ) відповідну заяву. У заяві про виплату страхового відшкодування має м іститися:

а) найменування страховика, до якого подається заява, або МТСБУ;

б) назва (для юридичної особи), пр ізвище, ім'я, по батькові (для ф ізичної особи) заявника, його місцезнаходження або місце проживання;

в) змі ст майнової вимоги заявника щодо відшкодування завданих збитків;

г) інформація про вже здійснені взаєморозрахунки осіб , відповідальність яких застрахована, та потерпілих;

ґ) обставини, якими заявник обґрунтовує свою вимогу, та докази, що п ідтверджують її відповідно до законодавства;

д) розмі р шкоди;

е) п ідпис заявника і дата подання заяви.»

ВНИМАНИЕ: Даже если взаиморасчетов с виновником не было, то МТСБУ все равно может попросить вас зафиксировать этот факт письменно.

Пример моего заявления смотрите в Приложении 2.

Справка ГАИ про ДТП

Эту справку выдает инспектор ГАИ на месте ДТП. В справке фиксируются место и время ДТП и видимые повреждения на вашем авто.

В моем случае получилось так, что МТСБУ не устраивала справка, которую мне выдал инспектор ГАИ. В МТСБУ показали мне пример справки, который якобы «правильный». И попросили меня предоставить новую справку . Но я посчитал, что они намеренно затягивают дело, и попросил МТСБУ (приложение 3) самостоятельно разобраться с этим вопросом. Получилось.

Постановление суда

Копию постановления суду вы можете взять в канцелярии суда. Мне копию постановления выдала помощница судьи.

В постановлении суда фиксируются правонарушение и вина участников ДТП.

После того, как вина была зафиксирована в постановлении суда, имеет смысл предъявлять гражданский иск для возмещения ущерба (конечно, если добровольный вариант отпадает) или же, как в моем случае, обращаться за возмещением ущерба в МТСБУ.

Акт авто товароведческого исследования авто

Согласно закона «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобі в »:

33.1. Учасники дорожньо-транспортної пригоди зобов'язані:

33.1.2. вжити заходів для невідкладного, але не п ізніше трьох робочих днів , повідомлення страховика, з яким було укладено догові р обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, або, у випадках, передбачених цим Законом, МТСБУ про настання дорожньо-транспортної пригоди.

33.2. Учасники дорожньо-транспортної пригоди зобов'язані зберегти транспортний засіб чи пошкоджене майно в такому стані, в якому воно знаходилося п ісля дорожньо-транспортної пригоди, до тих п ір, доки їх не огляне призначений страховиком експерт.

34.1. Страховик терміново, але не п ізніше трьох робочих днів (враховуючи день отримання письмового повідомлення про страховий випадок), зобов'язаний направити експерта на місце настання страхового випадку або до місцезнаходження пошкодженого майна для його огляду.

34.2. Якщо у визначений строк експерт не з'явився, потерпілий має право самостійно обрати експерта для визначення розміру шкоди. У такому випадку страховик зобов'язаний відшкодувати потерпілому витрати на проведення експертизи.

В моем случае ситуация была не совсем однозначной. Я делал экспертизу не в МТСБУ.

В мене не було приводу зразу п ісля ДТП звертатися до МТСБУ за еспертизою, тому що зразу після ДТП не було складено інспекторами ДАІ протокол про адміністративне правопорушення, тобто, формально не було зафіксовано правопорушення та не визначено правопорушника. Таким чином, не було можливості визначити, хто може нести відповідальність, та, взагалі, чи є п ідстави звертатися до МТСБУ. Тим не менш, зразу п ісля ДТП, протягом декількох хвилин, я повідомив про ДТП свою страхову компанію.

Протокол про адміністративне правопорушення було складено аж 25/05/2005 (20 днів п ісля ДТП). Протокол зафіксував правопорушення Катух, мого правопорушення не було зафіксовано. Отже, тільки п ісля 25/05/2005, коли офіційно було зафіксовано правопорушника і ситуація була визначена, я мав підстави звертатися за відшкодуванням в МТСБУ.

На момент складання протоколу про адміністративне правопорушення я вже зробив товарознавчу експертизу в незалежному експертному бюро „Вега-999”. Ніщо не вказувало на те, що потрібно було зробити інакше.

На той момент, коли вже не було сенсу терміново звертатися до МТСБУ, я вир ішив дочекатися постанову суду про визнання Катух винною у вчиненні адміністративного правопорушення. Як тільки я отримав постанову суду, я звернувся в МТСБУ з усіма готовими документами для відшкодування мені збитків завданих мені в результаті ДТП.

Я звичайно звернувся б до МТСБУ з прохянням зробити товарознавчу експертизу, але враховуючи зазначені обставини, в мене не було п ідстав звертитися до МТСБУ зразу після ДТП.

В итоге получилось так, что сумму ущерба, оцененную в Веге-999, МСТБУ согласилось выплачивать, а вот за саму экспертизу МТСБУ отказалось платить. Сумма не большая, но я все равно попросил (Приложение 4) МТСБУ пересмотреть это решение. МТСБУ отказалось выплачивать стоимость экспертизы, но так как сумма была небольшой, я не настаивал.

Фото с места ДТП

В какой-то момент МТСБУ посчитало товароведческую экспертизу, сделанную в бюро Вега-999, некорректной. В МТСБУ возникли сомнения по поводу места удара, и им не было понятно, почему они видят на фото (в акте) целый колпак на колесе. Благо, у меня в момент ДТП был фотоаппарат, и я нащелкал много разных ракурсов.

В итоге я отправил дополнительные фото с заявлением (Приложение 5).

Вопрос решился в мою пользу.

Документ, который свидетельствует о том, что у виновника ДТП нет полиса ОСГО.

Согласно закона «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобі в »:

33.3. П ід час оформлення відповідних документів продорожньо-транспортну пригоду працівники органів Міністерства внутрішніх справ України встановлюють та ф іксують необхідні відомості щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності учасників цієї пригоди.

Но, к сожалению, наши ГАИшники не отличаются сообразительностью. Они не разбираются, какой именно полис есть или нет у участника ДТП. ГАИшники просто пишут „страховка есть \нет”. Так было в моем случае.

МТСБУ не устраивает такая формулировка. И, зная, какая ГАИ у нас «оперативная», МТСБУ требует подтверждение факта наличия полиса у самих участников ДТП. Ясное дело, что виновник не будет сам себе рыть яму и не будет ничего сообщать.

Но есть выход. Приложение 6.

Вопрос решился в мою пользу.

Третий участник ДТП

С водителем Рено 21 я говорил 2 раза – в момент оформления ДТП и потом по телефону. Звонил я ему для того, чтобы выяснить, а не будет ли нам вдвоем проще возместить ущерб. Такой возможности не было. К тому же у чувака по поводу ущерба была позиция: «да что там у тебя — одно крыло, 30 баксов и все! А вот у меня машина в кизяках, в гамно разбита, тысячи и тысячи гривен ущерба». А теперь посмотрите на фото. После этого я с этим человеком не общался.

P.S. Особая благодарность Руслану Онищуку, юристу фирмы Вен-Бест (юридическая консультация, охранные услуги). Руслан специализируется на хозяйственных делах, тем не менее, давал полезные советы и по моему делу.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Начальнику відділу ДАІ
Солом ”я нского РУГУ МВС

копія Начальнику
Департаменту ДА I МВС України

ві д Р.Д.В., який мешкає
за адресою …

СКАРГА
на бездіяльнісь інспекторів ДАІ

Я, Р.Д.В., 5.5.2005, о 18 годині 10 хв., на вул. Василенка потрапив у дорожньо-транспортну пригоду за участі мого авто (Опель Вектра, держ. номер xxx-xx AB), авто Шевроле Авео (держ. номер AAXXXXBB), Рено та К ІА РИО (держ. номер 428-33 КА). Авто КІА РИО (держ. номер 428-33 КА) зразу п ісля зіткнення уїхала з місця пригоди не дочекавшись оформлення ДТП інспекторами ДАІ.

На цей час не відомо місцезнаходження ні авто К ІА РИО, ні її водія.

Розшуком К ІА РИО (держ. номер 428-33 КА) займається інспектор з розшуку Сидоренко. Він каже, що ця авто К ІА РИО – це „двійник”, а насправді КІА РИО (держ. номер 428-33 КА, номер кузова KNEDC243326085842) була знята з реєстрації у 2003 році.

Інспектор з розшуку Сидоренко сказав, що розшукати авто К ІА не можливо. Сидоренко написав рапорт і передав справу Твердолобу ( д ізнавання), так як була підозра на порушення водія Шевроле, що і підтвердив Твердолоб.

Також мені відомо, що, вірогідно, КІА РИО (держ. номер 428-33 КА, KNEDC243326085842) 25.04.03 перереєструвалась в MPEO-4, держ. номер 803-88KB, реєстраційне св ідоцтво KIC 804196.

Прошу надати офіційну інформацію у письмовій формі щодо результатів розшуку авто КІА РИО, держ. номер 428-33 КА, зареєстрована в МРЕО-8 м. Києва, реєстраційне свідоцтво К ІС 746947, яка 5.5.2005 залишила місце ДТП та завдала пошкоджень іншим учасникам ДТП.

Прошу надати офіційну інформацію у письмовій формі щодо причетності авто К ІА РИО (803-88KB, KNEDC243326085842) до вищезазначеного ДТП.

Прошу вжити заходів щодо розшуку водія К ІА РИО, якии залишив місце ДТП.


Начальнику відділу ДАІ
Солом ”я нского РУГУ МВС

копія Начальнику
Департаменту ДА I МВС України

ві д Р.Д.В., який мешкає
за адресою …

СКАРГА
на д ії інспекторів ДАІ

Я, Р.Д.В., 5.5.2005, о 18 годині 10 хв., на вул. Василенка потрапив у дорожньо-транспортну пригоду за участі мого авто (Опель Вектра, держ. номер xxx-xx AB), авто Шевроле Авео (держ. номер AAXXXXBB), Рено та К ІА РИО (держ. номер 428-33 КА). В результаті ДТП авто Шевроле Авео завдала моєму авто пошкодження. Я вважаю, що водій авта Шевроле п ід час ДТП діяв неадекватно і непередбачувано та міг уникнути зіткнення зі мною. Дивіться деталі справи.

Зразу п ісля ДТП були викликані інспектори ДАІ для оформлення ДТП. Інспектори: Совков Юрій.

На моє здивування інспектори ДАІ не склали адміністративний протокол. Також інспектори казали, що водій Шевроле був у стан і афекту в момент завдання моєму авто пошкоджень, і я нічого не зможу „пред’явити” водію Шеврове. Мені не зрозуміло на якій п ідставі інспектори ДАІ робили висновок щодо афекту водія Шевроле.

Також інспектори зробили помилку п ід час складання Довідки про ДТП. Не вірно вказана адреса ДТП.

Справа була передана до інспектора з розшуку Сидоренко. Інспектор з розшуку Сидоренко сказав, що розшукати авто К ІА не можливо. Сидоренко написав рапорт і передав справу Твердолобу ( д ізнавання), так як була підозра на порушення водія Шевроле. Твердолоб погодився з наявністю порушень водія Шевроле і сказав, що передасть справу інспектору Совкову, який складе адмін протокол на водія Шевроле. Але згодом, я д ізнався від Твердолоба, що Совков не збираєтся складати адмін протокол і справа знову (!) у інспектора з розшуку Сидоренко.

Прошу повторно розглянути правильність оформлення ДТП, а також встановити винних.

Прошу надати копію адміністративного протоколу і повідомити адресу суду де буде розглянута справа по цьому ДТП.

ДТП, ГАИ, МТСБУ: не пожелай врагу своему — часть 2: 2 комментария

  1. Одного разу я був в Польщі, мене зупинив поліцейський почав перевіряти документи, і в цей момент до поліцейського підійшов старий дідусь, він поскаржився йому, оповідаючи, що придбав в аптеці ліки а потім пішов в іншу аптеку і побачив, що в іншій аптеці ці ж самі ліки на 20 злотих дешевші, він спитав поліцейського, що йому потрібно зробити, на що поліцейський відповів: підіть в аптеку де придбали ці ліки і здайте їх, і потім підете купите ліки в дешевшій аптеці, якщо аптекар відмовиться прийняти назад ліки — прийдете до нас на «постерунек» і напишите заяву, а ми вже розберемось.

    До чого я веду, якби такий самий дідусь з подібним питанням звернувся до нашого ДАІшника, я наперед знаю яка була б відповідь, наш ГАІшник послав би дідуся на відомий всім маршрут, а в сусідній Польщі — міліція на своєму місці, не те що в нас одні дибіли…

Обсуждение закрыто.