Из-за кризиса украинцы возвращаются со строек в России

Кризис в строительной отрасли заставляет украинских рабочих возвращаться домой. В Полтавскую область уже вернулось около 20 тыс. трудовых мигрантов, которые в основном работали в России.

Об этом заявил председатель Полтавской областной государственной администрации Валерий Асадчев.

”Наши остарбайтеры уже вернулись. Мы оцениваем их в количестве 20 тыс. человек. Это люди, которые работали в строительстве и в основном в России. Там тоже сегодня вопрос строек является проблемным. Кризис всех зацепил", — подчеркнул губернатор.

Он также отметил, что "эти люди перезимуют, так как пока у них есть деньги, а весной будут что то думать".

"Если власть не даст им рабочих мест, то могут снова уехать или станут безработными. Что будет — пока не ясно. Я не знаю, как это центральная власть отслеживает и будет реагировать на приток остарбайтеров, но пока реакции не видел”, — заметил Асадчев.

По словам губернатора, в Полтавской области насчитывается 446 тыс. рабочих мест и до 38 тыс. безработных. 40 тыс. жителей области работают в режиме не полного рабочего дня.

Как сообщалось, около четверти украинцев в возрасте от 18 до 40 лет (27%) серьезно рассматривают возможность выезда за границу, свидетельствуют данные компании GfK Ukraine, которая провела исследование по заказу Европейского фонда профессиональной учебы.

По материалам: УНИАН

Позовна заява щодо неповернення депозиту

Позовна заява щодо неповернення депозиту
makarenkolga Чт дек 25, 2008 10:20 am

******* районному судові м.********

Позивач:
Прізвище, ім'я, по батькові,
місцем проживання якого є:
_____________________

Відповідач:
Назва банківської установи
м. *****, вул. ********************

 

 

Позовна заява
про стягнення незаконно привласнених коштів

Між мною і відповідачем _______ (дата) було укладено Договір № _____ про банківський строковий вклад (депозит) у національній валюті на суму _______ грн. (_______________ гривень) (далі — Договір № _____).
Договором № _____ допускається його дострокове розірвання та передбачається порядок такого дострокового розірвання, зокрема, відповідно до положень пунктів _______.
„___"__________ 2008 року в суворій відповідності до встановленого порядку я подав(подала) письмову заяву з повідомленням про дострокове розірвання Договору № ____ за ____ банківських днів до дати розірвання.
Відповідно до частини третьої статті 651 Цивільного кодексу України у разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі, якщо право на таку відмову встановлено договором, договір є розірваним. Таким чином, Договір №___ є розірваним з передбачуваної дати розірвання.
Відповідач письмово відмовився повертати мені гроші, відмовившись, таким чином, виконувати й свої зобов'язання, передбачені Договором №_____ і законодавством.
„Обґрунтовуючи" свою відмову, відповідач посилається на постанову №413 Правління Національного банку України за 4 грудня 2008 року і лист Національного банку України НБУ №22-310/946-17250 за 06.12.2008.
Однак таке „обґрунтування" є неприйнятним принаймні з таких причин.

По-перше, сама постанова Правління НБУ №413 не містить жодних вказівок про заборону дострокового розірвання депозитних договорів. Тому трактування в листі НБУ №22-310/946-17250 за 06.12.2008 змісту абзацу 5 пункту 2 постанови №413 як заборону дострокового повернення депозитів є НЕВІДПОВІДНИМ. Крім того, така форма як лист не може бути нормативно-правовим актом НБУ, оскільки відповідно стаття 56 Закону України Про національний банк України подає вичерпний перелік форм нормативно-правових актів НБУ: нормативно-правові акти Національного банку видаються у формі постанов Правління Національного банку, а також інструкцій, положень, правил, що затверджуються постановами Правління Національного банку.

По-друге, таке „тлумачення" суперечить вимогам:
— статті 41 Конституції України (Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним..)
— частини другої статті 1060 Цивільного кодексу України (За договором банківського вкладу незалежно від його виду банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника.);
— статті 629 Цивільного кодексу України (Договір є обов'язковим для виконання сторонами.);
— статті 22 Конституції України (Конституційні права гарантуються і не можуть бути скасовані.);
— статті 64 Конституції України (Конституційні права не можуть бути обмежені.).

По-третє, відповідно до статті 8 Конституції України нормативно-правові акти приймаються на підставі Конституції України і повинні відповідати їй. Відповідно до статті 56 Закону України Про Національний банк України нормативно-правові акти Національного банку підлягають обов'язковій державній реєстрації в Міністерстві юстиції України та набирають чинності відповідно до законодавства України; при цьому нормативно-правові акти Національного банку не можуть суперечити законам України та іншим законодавчим актам України.
Крім того, трактування змісту абзацу 5 пункту 2 постанови №413 листом НБУ №22-310/946-17250 як заборони дострокового повернення депозитів вкладникам, тобто громадянам, викликає додатковий обов'язок Національного банку України подати обидва вказані акти на державну реєстрацію з огляду на вимоги Указу Президента України Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади №493/92 за 03.10.1992, Постанови Кабінету Міністрів України Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади №731 за 28.12.1992, а також Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи та інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженого Постановою КМУ №731, оскільки постанова №413 — на думку самого ж автора (НБУ) — містить норми, які зачіпають права й інтереси громадян.
Пункти 1 і 3 Указу Президента України Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади №493/92 за 03.10.1992 встановлюють, що нормативно-правові акти, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами господарського управління та контролю і які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації. Нормативно-правові акти набувають чинності через 10 днів після їх реєстрації, якщо в них не встановлено пізнішого строку надання їм чинності.
Пункт 2 Постанови Кабінету Міністрів України Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади №731 за 28.12.1992 зобов'язує міністерства, інші органи виконавчої влади, органи господарського управління та контролю своєчасно подавати на державну реєстрацію нормативно-правові акти, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер; не допускати випадків направлення на виконання нормативно-правових актів, що не пройшли державну реєстрацію та не опубліковані в установленому законодавством порядку.
Пункт 4а Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи та інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №731 за 28.12.1992, вказує, що державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти будь-якого виду (постанови, накази, інструкції тощо), якщо в них є одна або більше норм, що зачіпають соціально-економічні, політичні, особисті та інші права, свободи й законні інтереси громадян, проголошені й гарантовані Конституцією та законами України. Пунктом 15 цього ж Положення встановлено, що міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, органи господарського управління і контролю направляють для виконання нормативно-правові акти лише після їх державної реєстрації та офіційного опублікування. При направленні на виконання та опублікуванні нормативно-правового акта посилання на дату і номер державної реєстрації акта є обов'язковим.
Розділ „Законодавство України" на офіційному сайті Верховної Ради і Кабінету Міністрів України www.rada.gov.ua не містить постанови Правління Національного банку України №413 за 4 грудня 2008 року.
Пошук на офіційному сайті Міністерства юстиції України www.minjust.gov.ua даних про реєстрацію постанови №413 виявив, що відповідних даних про цей акт немає ні в розділі ЗАРЕЄСТРОВАНО, ні в розділі ВІДМОВЛЕНО, ні в розділі СКАСОВАНО.
Відповідно до статті 57 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними.
Пунктом 15 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи та інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №731 за 28.12.1992, передбачено, що в разі порушення вимог про направлення для виконання нормативно-правових актів лише після їх державної реєстрації та офіційного опублікування ці нормативно-правові акти вважаються такими, що не набрали чинності і не можуть бути застосовані.
Таким чином, ПОСТАНОВА ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ №413 ЗА 4 ГРУДНЯ 2008 РОКУ Є НЕЧИННОЮ І НЕ МОЖЕ БУТИ ЗАСТОСОВАНА.
З цієї ж причини постанова №413 не може вважатись обставиною непереборної сили.

Відповідач повинен був знати (не міг не знати) про вимоги Конституції, законів та інших актів законодавства України, а також про наслідки порушення таких вимог. Отже, застосування відповідачем нечинного акта, яким порушуються мої законні, зокрема й конституційні, права, для „обґрунтування" ним своїх дій з відмови мені в поверненні коштів і самі ці дії [посадових осіб] відповідача є свідомими.

Виходячи зі змісту сукупності норм частини першої статті 215 та частини першої статті 203 Цивільного кодексу України, з урахуванням попереднього викладу, є достатні підстави для визнання дії відповідача з відмови мені в поверненні коштів недійсним правочином.

Отже, постанова Правління НБУ №413 не може служити обґрунтуванням відмови відповідача у виконанні ним свого зобов'язання за Договором №______ і за законодавством про видання мені вкладу. Інших причин для такої відмови відповідач не висунув.

В результаті свідомого застосування постанови Правління НБУ №413, яка не набрала чинності і не могла бути застосованою, посадові особи відповідача протиправно не повертають мені ________гривень, які було ввірено йому згідно з Договором №____, тобто знаходились у його правомірному володінні, з наміром у подальшому обернути ці гроші на свою користь чи користь третіх осіб. Внаслідок такого привласнення посадові особи відповідача незаконно володіють і користується вилученими грошима.
При цьому важливо зазначити, що відповідно до статті 60 Конституції України ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.

 

На основі викладеного прошу суд:
а) відповідно до сукупності норм частини першої статті 215 та частини першої статті 203 Цивільного кодексу України, визнати дії відповідача з відмови мені в поверненні коштів недійсним правочином;
б) керуючись нормами статей 8, 41 Конституції України, статей 629, 1060 Цивільного кодексу України статей 3, 15 Цивільного процесуального кодексу України, стягнути з відповідача на мою користь суму колишнього вкладу і проценти, розраховані за умовами Договору №____ в розмірі
_______________грн.
(__________________________ гривень ____ копійок);
в) відповідно до пункту 1 частини першої статті 94, частини першої статті 98 Кримінально-процесуального кодексу України винести ухвалу про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченими статтею 191 Кримінального кодексу України.

До Позовної заяви додаються:
1) копія Договору №____________;
2) копія моєї Заяви про дострокове розірвання Договору №_______;
3) копія письмової відмови відповідача;
4) текст Постанови Правління НБУ №413 за 4 грудня 2008 року;
5) текст листа НБУ №22-310/946-17250 за 6 грудня 2008 року;
6) інформація про пошук у розділі „Законодавство України" на офіційному сайті Верховної Ради і Кабінету Міністрів України www.rada.gov.ua постанови №413;
7) інформація про пошук у розділі „Законодавство України" на офіційному сайті Верховної Ради і Кабінету Міністрів України www.rada.gov.ua листа №22-310/946-17250
8) копія цієї Позовної заяви.

Відповідно до пункту 37 статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України Про державне мито я звільнений від сплати державного мита (судового збору).

 

„___"__________ 2008 р.

 


В _____________________
(наименование суда)
Истец__________________
(ФИО)
Проживающего по адресу:
_______________________
Ответчик_______________
(наименование)
Местонахождение:_______
Средство связи, почта____

Исковое заявление

«__»__________ Я (ФИО) заключил депозитный договор (договор банковского вклада) на условиях _____ с банком ________ (наименование учреждения банка).
В связи с обстоятельствами, которые произошли, я решил досрочно расторгнуть договор банковского вклада и вернуть собственные деньги.
Возможность досрочного расторжения договора банковского вклада предусмотрена п. № ____ банковского договора.
«___»________200__ г. я обратился в банк _____( наименование учреждения банка) с требование возврата банковского вклада, как это предусмотрено п. № ____ договора и ч. 2 ст. 1060 ГК Украины.
Так, согласно со ст. 1060 ГК Украины: «договор банковского вклада заключается на условиях выдачи вклада по первому требованию (вклад по требованию) или на условиях возврата вклада по окончании установленного договором срока (срочный вклад). Договором может быть предусмотрено внесение денежной суммы на других условиях ее возвращения. Согласно договора банковского вклада, независимо от его вида, банк обязан выдать вклад или его часть по первому требованию вкладчика, кроме вкладах, произведенных юридическими лицами на других условиях возвращения, которые установлены договором. Условия договора об отказе от права на возврат вклада по первому требованию является противоправным».
Такое решение считаю необоснованным и незаконным, а также таким, которое нарушает мои (наши) права, предусмотренные депозитным договором (договором банковского вклада) № _____ от ____, который был заключен между _______ (стороны договора) и ст. 1060 ГК Украины, поскольку согласно ст. 41 Конституции Украины «Каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, результатами своей деятельности. Никто не может быть противоправно лишен права собственности. Право частной собственности является неприкосновенным и гарантируется государством… Принудительное отчуждение объектов права собственности допускается только с условием полного возмещения их стоимости в дальнейшем в условиях военного или чрезвычайного положения…»
Ст. же 63 ЗУ «О национальном банке Украины» гласит о том, что НБУ не имеет права требовать от банков действий, не предусмотренных законами Украины и нормативными актами, согласно законодательству нормативно-правовые акты НБУ подлежат обязательной регистрации в Минюсте и вступают в действие через 10 дней после регистрации, если в них не установлен более поздний срок. Постановление же НБУ № 319 от 11 октября 2008 г. не зарегистрировано. Не соблюдена и процедура, предусмотренная ст. 57 Конституции Украины, следовательно, законной силы он не имеет.
Таким образом, относительно договора банковского вклада, который был заключен между мной ______(ФИО) и банком _______( наименование учреждения банка) и действующего законодательства, я безусловно имею право беспрепятственного досрочного возвращения банковского вклада.
Однако, в возвращении денежной суммы, которая является моей собственностью — банковским вкладом, мне было отказано.
На основе вышеуказанного, руководствуясь ст.ст. 41, 55 Конституции Украины, ст.ст. 15, 16, 1060 ГК Украины, ст.ст. 3, 4, 5, 27, 31, 44, 79, 85 118-120 ГПК Украины,
ПРОШУ:
1) Принять исковое заявление в производство.
2) Признать противоправным отказ в выдаче вклада.
3) Обязать __________( наименование учреждения банка) удовлетворить мое требование о возвращении банковского вклада в течении 10-ти дней с момента вступления решения суда в законную силу.
4) Распределить судебные расходы, взыскав в мою пользу с ответчика понесенные расходы в сумме ______, в связи с рассмотрением дела в суде.

Приложения:
1) Копия заявления, поданного в банк.
2) Квитанция об уплате госпошлины
3) Копия заявления и приложенных к нему документов

___________________ ____________________

Moody’s ухудшило прогнозы рейтингов 15 украинских банков

Сегодня, 30 декабря, международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогнозы рейтингов 15 украинских банков со стабильного до негативного.

Так, согласно сообщению, агентство также ухудшило прогнозы долгосрочных рейтингов по обязательствам в иностранной или национальной валюте 19 украинских банков со стабильного до негативного.

В частности, среди банков, для которых ухудшены прогнозы тех или иных рейтингов:Альфа-банк (Украина), Финансы и Кредит, Надра, Сбербанк, Calyon Bank (Украина), Первый украинский международный банк, ING Bank (Украина), Кредитпромбанк, ОТП Банк, Пивденный, Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль, Сведбанк Инвест, Укрэксимбанк, Укрсиббанк, Укрсоцбанк, банк Европейский, Кредит Днепр, Донгорбанк, Экспресс-банк, ИмэксбанкИндустриалбанкХрещатик,Укргазбанк, Укргазпромбанк, УкрпромбанкVAB Банк.

Moody's также ухудшил прогноз рейтинга финансовой устойчивости банка Форум с позитивного до стабильного.

Кроме того, рейтинговое агентство, кроме того, понизило рейтинги по национальной шкале банка Надра — с Aa2.ua до Aa3.ua, ПУМБа — с Aa2.ua до Aa3.ua, банка Кредит-Днепр — с Baa1.ua до Baa3.ua, Индустриалбанка — с Baa2.ua до Baa3.ua, Укргазбанка — с A2.ua до A3.ua, VAB Банка — с A1.ua до A3.ua.

 

Напомним, порядка 10% мировых компаний может столкнуться с нехваткой средств для погашения своих долговых обязательств в следующем году, прогнозируют эксперты агентства Moody's.

По материалам: Українські новини

http://korrespondent.net/business/695614 

За 2008 год цены на квартиры в Киеве снизились почти вдвое


За период с 1 января по 30 декабря 2008 года средняя цена продажи новых 1-3 комнатных квартир в Киеве снизилась на 47,90% ($1 098) до 1 194 долларов за 1 кв.м.

Как сообщили Корреспондент.net в компании SV Development, при этом самым дешевым оставался Деснянский район, со средним показателем $1 007/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 290/кв.м.

Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (первичный рынок — новое жилье):

1.     Печерский район — снижение 42,38% (на $1 648) до $2 290/кв.м.

2.     Шевченковский район — снижение 52,64% (на $1 724) до $1 551/кв.м.

3.     Оболонский район — снижение 36,19% (на $1 080) до $1 905/кв.м.

4.     Голосеевский район — снижение 55,59% (на $1 486) до $1 187/кв.м.

5.     Подольский район — снижение 60,99% (на $1 568) до $1 003/кв.м.

6.     Соломенский район — снижение 59,56% (на $1 636) до $1 111/кв.м.

7.     Святошинский район — снижение 47,35% (на $1 065) до $1 184/кв.м.

8.     Днепровский район — снижение 54,03% (на $1 297) до $1 103/кв.м.

9.     Дарницкий район — снижение 43,10% (на $827) до $1 092/кв.м.

10.  Деснянский район — снижение 36,43% (на $577) до $1 007/кв.м.

(*) – квартиры в домах, которые еще не сданы в эксплуатацию. Т.е. инвестиции на этапе строительства.

За период с 1 января по 30 декабря 2008 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Киеве снизилась на 33,23% ($1 143) до 2 297 долларов за 1 кв.м.

При этом самым дешевым оставался Деснянский район, со средним показателем $1 788/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $3 741/кв.м.

Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (вторичный рынок — старое жилье):

1.     Печерский район — снижение 25,16% (на $1 258) до $3 741/кв.м.

2.     Шевченковский район — снижение 35,76% (на $1 620) до $2 911/кв.м.

3.     Голосеевский район — снижение 32,06% (на $1 087) до $2 304/кв.м.

4.     Оболонский район — снижение 31,83% (на $1 050) до $2 248/кв.м.

5.     Подольский район — снижение 38,87% (на $1 313) до $2 065/кв.м.

6.     Соломенский район — снижение 37,80% (на $1 281) до $2 107/кв.м.

7.     Святошинский район — снижение 38,77% (на $1 197) до $1 890/кв.м.

8.     Днепровский район — снижение 35,32% (на $1 041) до $1 906/кв.м.

9.     Дарницкий район — снижение 34,50% (на $948) до $1 800/кв.м.

10.  Деснянский район — снижение 28,14% (на $700) до $1 788/кв.м.

В то же время, в компании отметили, что уникальность данного анализа заключается в том, что все цены указанны по результатам реальных сделок, а не общего предложения на рынке продажи квартир Киева.

Корреспондент.net

Кому сейчас жить хорошо или уроки кризиса


Базируясь на информации кадровых агентств, рейтинг специальностей по сокращениям в Украине в условиях кризиса в конце 2008 выглядит приблизительно таким образом (наиболее сокращаемые вначале):

— маркетологи, реелторы, агенты по недвижимости

— PR-специалисты

— рекламисты

— секретари

— бухгалтера и финансисты

— менеджеры по продажам

— инженеры

— специалисты из области юриспруденции

— менеджеры по персоналу 

— системные администраторы 

— специалисты в области медицины, фармацевтики и информационных технологий.

Причем на ИТ-специалистов пока даже сохраняется дефицит.

Так как в условиях кризиса маркетолог является одной из наиболее страдаемых специальностей, а ИТ-шникам лучше всего, то дальше пойдет речь об этих двух (и смежных c ними) специальностях.

Почему маркетологов сокращают в первую очередь? Да потому, что они не делают того, что должны.

Очень часто под маркетологами у нас понимают совсем не тех, кем по определению являются маркетологи. Если считать, что маркетинг — это теория и практика принятия управленческих решений на базе факторов внешней и внутренней среды, то маркетолог должен принимает стратегические и тактические решения для предприятия или как минимум готовить решения и принимает участие в утверждении решений. Маркетологом должно быть лицо с достаточно большим уровнем ответственности. У нас же маркетолог занимается черт знает чем: от рутинной работы с клиентами и продажами (продавец) до банального размещения рекламы — короче, «побелить, покрасить». В лучшем случае маркетолог занимается сбором информации о конкурентах, о конкурирующих продуктах и как-то планирует рекламу. Поэтому и получается, что избавившись от такого «клерка», фирма сильно не рискует. Такой клерк ничего не решает. Вот и увольняют во время кризиса таких людей в первую очередь.

Редко, когда маркетолог в украинской компании разрабатывает или существенно участвует в разработке товара, планирует вывод нового товара на рынок, принимает (или участвует в принятии) решения по ценам, по стратегии продвижения, по каналам распределения товара, по изменениям в продукте учитывая пожелания потребителей. Редко, когда организовывает и контролирует маркетинговые исследования, а потом по результатам МИ модифицирует комплекс маркетинга (сам товар, его цену, распределение товара, продвижение). По-моему, ближе всех к маркетологам можно считать сотрудников отделов маркетинга больших зарубежных компаний. Кто-то может сказать: «Они тупо распределяют бюджет — иностранные деньги». И это тоже. Но помимо этого, они участвуют в адаптации продуктов для украинского рынка, адаптируют рекламу, работают с МИ и учитывают результаты МИ. В конце концов, западные компании лучше понимают роль маркетинга в управлении предприятием. Взять того же бренд-менеджера, который собственно должен быть маркетологом. Бренд-менеджер отвечает за продукт, за его успех и неудачу на рынке, а это в свою очередь требует принятия или подготовки решений по всему (или почти всему) комплекс маркетинга, включая цену, продвижение, распределения и сам товар. Взять менеджера отдела маркетинга или начальника отдела маркетинга. Они могут позволить купить готовые или заказать специфичные МИ. Они должны формулировать требования к МИ — что собственно им нужно. Получив результаты МИ, маркетологи анализируют и готовят конкретные решения, и компания предпринимает действия. Вот это работа маркетолога.

Я считаю, что фигура и роль маркетолога в Украине девальвировалась. В первую очередь благодаря украинским собственникам. Не редко, не имея должного образования и знаний, собственники в лучшем случае считают, что задача маркетинга — это втулить то, что есть потребителю.

Поэтому тут возникает парадоксальная ситуация, когда в условиях кризиса, падают продажи, кто как ни маркетолог должен разрабатывать комплекс мероприятий, чтоб вернуть потребителей? А маркетологов увольняют.

Почему ИТ-шникам легче всего? Потому, что они обладают специфическими техническими знаниями. Причем от этих знаний зависит ежедневная работоспособность информационных систем компании. Другими словами, если упадет система интернет-банкинга в банке или перестанут работать банкоматы — это мгновенное ЧП для тысяч людей. Если перестанет работать 1С — это ЧП для бухгалтерии. Если выходит из строя компьютерная сеть или сервер предприятия — это паралич работы части или всего предприятия. Без программистов нет производства ПО, так же как без токаря и сборщика не возможно производство деталей и узлов механизмов. Какие ИТ-специалисты могут пострадать в условиях кризиса, так это специалисты, обслуживающие малые офисы, мелких предпринимателей, у которых информационные системы предельно примитивны. Но в большинстве своем ИТ-специалисты чувствуют себя уверенно, во всяком случае уверенней чем маркетологи.

Кем быть? Что делать дальше?

Учится, думать… и учится думать.

Тем, у кого стало больше времени в связи с полным или частичным сокращением, стоит закупится профессиональной литературой, пойти на какие-нибудь курсы повышения квалификации (даже при той же службе занятости), пройти тренинги, получить какие-нибудь сертификаты/дипломы, получить второе образование, в конце концов. Именно в условиях кризиса у вас может быть единственно возможное свободное время, которое можно отдать на полноценное образование.

Кстати, об образовании, в частности о втором. Я думаю уже многие осознали, что уже не стоит следовать моде в профессиях, как это было в 90-х — все хотели быть экономистами, менеджерами и тп. Сейчас стоит получать образование, на которое есть спрос. Благо информация об этом на поверхности. Очевидно, что растет спрос на инженеров. На данный момент имеет смысл получать инженерное образование, и становитесь высококлассными специалистами. В частности, инженеров в сфере информационных технологиях. Рынок ИТ в Украине растет: появляться и развиваются компании-разработчики ПО, развивается инфраструктура ИТ в компаниях, появляются новые информационные и телекоммуникационные технологии. К тому же, мы уже знаем, ИТ-шникам пережить кризис легче.

Очевидно, что маркетологи не очень нужны и ценятся на данный момент. К тому же, это не та профессия, которой сложно научится, учитывая, что маркетологами не становятся, маркетологами рождаются. К тому же, если у Вас голова светлая, вы трезво мыслите, то всегда можно получить базовые знания по этому направлению (скажем как второе образования, в крайнем случае, прослушать курс лекций) и успешно развиваться как маркетолог. В качестве маркетолога тут я подразумеваю не клерка или менеджера по продажам, а менеджера ТОП уровня, который ПРИНИМАЕТ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ решения для компании.

Экономисты и менеджеры. См маркетологи. Спрос на экономистов и менеджеров падает. За первые годы независимости страна наштамповала экономистов и менеджеров достаточно. Было модно. Да и необходимость была. Но перештамповали. Об этом свидетельствует кризис. С другой стороны, если есть у вас конкретная необходимость стать экономистом (скажем, в компании вы продвигаетесь по карьерной лестнице с инженерного направления в управленческое), при этом у вас уже есть высшее образование (особенно техническое), получайте экономическое образование. Уверен, что в этом случае из вас получится высококлассный экономист или менеджер. Под менеджером я подразумеваю управленца, который работает со своей командой и принимает управленческие решения. Менеджеров по продажам я не считаю менеджерами по своей сути.

Как это ни прискорбно, но стоит признать, что если вас сократили в условиях кризиса, то ваша ценность для бизнеса была не большой. Если говорить в общем, то нужно становиться высококвалифицированным специалистом, который обладает опытом, который концентрирует корпоративные знания, который способен передавать эти знания другим, который является ключевым звеном в процессе или организовывает процесс, который считается Гуру в компании. Представитель любой профессии с такими характеристиками может рассчитывать на почет, уважение, достойный доход и стабильность.

***

Материалы:
http://itnews.com.ua/45750.html
http://biz.liga.net/news/E0816921.html
http://www.domik.net/mod/main/news/id201799205/
http://korrespondent.net/business/688072
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2008/12/02/171734
http://job.ukr.net/news/sokrascheniya-rieltorov-sityazia-v-regionah/

Кто и как зарабатывает на кризисе

Кризис потряс украинскую экономику, зашел чуть ли не в каждый украинский дом. Но не все в этом кризисе пришло с запада. Немало проблем на валютном рынке, в банковской сфере, производстве имеют чисто отечественное происхождение. Причем создаются эти проблемы искусственно, чтобы под шумок нарастить миллиардные капиталы.

Нельзя избежать кризиса, если кризис охватил весь мир. Но некоторые берутся стимулировать кризис в собственной стране не без пользы для себя…

Кто породил валютные спекуляции

Еще в начале года и Нацбанку, и правительству указывали и доказывали, что отрицательное сальдо внешнеэкономической торговли представляет немалую угрозу для экономики Украины.

А что же власть? Принимает совершенно необоснованное решение о необходимости укрепления гривни. При этом исходит из идеи, что за счет сильной гривни можно будет меньше платить за газ, который покупается в России. Но сильная гривня — это стимулирование импорта и главное — открытые ворота для международных спекулянтов. Поэтому, как только НБУ стал настойчиво говорить, что гривня недооценена, наши банки, имевшие зарубежных владельцев, и международные спекулянты сразу оживились. Упустить такую возможность нарастить мышцы никто не желал.

Фактически спекулянтам открылась возможность зайти на рынок Украины под 5,05 гривни за доллар, а потом, купив ОВГЗ или корпоративные облигации, получить дополнительно 6-12% ценных бумаг и плюс 12% — валютных спекуляций. И спекулятивные доллары полились потоком в Украину — под видом инвестиций в нашу экономику.

В этих условиях НБУ по требованию валютных спекулянтов установил курс 4,85 грн. за доллар, тем самым дав возможность отдельным игрокам валютного рынка сильно подняться. После этого спекулятивные деньги начали свое движение в другом направлении — стали быстро убегать из Украины. Только тогда НБУ спохватился и заговорил о спекулянтах и о своем нежелании играть с ними. Хотя и сам все это заварил. Странно, что еще не обвинил в украинском валютном кризисе соросов и буффалов.

После того, как на украинском валютном рынке начались проблемы, действия НБУ свидетельствовали о полном непонимании (или наоборот — об особом понимании?) ситуации. Создается впечатление, что НБУ экспериментирует над Украиной и получает от этого удовольствие. Сначала руководство НБУ уверяет, что курс должен быть на уровне 4 грн. за доллар, потом заявляет о 6 грн. за доллар. Сначала НБУ ограничивает отклонение наличного курса доллара от официального, который умышленно занижает и тем самым возрождает теневой обменный валютный рынок. А затем, когда теневой рынок набирает обороты, отменяет ограничения… Запрещает возвращать депозиты и в то же время требует от банков переоформить те депозиты, которые не отвечают классификатору типов договоров… Заявляет о желании продавать свои депозитные сертификаты населению, объясняя, что эти сертификаты — надежный объект сохранения средств. Следовательно, банковские депозитные вклады НБУ считает ненадежными?

В этой ситуации панические действия населения по массовому изъятию денег с банковских депозитов и конвертации гривни в доллары можно понять. Когда НБУ своими действиями пугает физических лиц и постоянно меняет правила игры, то не стоит надеяться, что граждане, очень хорошо помнящие начало 90-х и кризис 1998 года, будут сидеть и ждать спасения от государственных мужей.

В начале проблем на валютном рынке НБУ отстранился от продажи долларов на межбанковском рынке, и это при том, что еще летом Нацбанк постоянно жаловался, что ему некуда девать доллары. Когда ситуация начала выходить из-под контроля, НБУ все-таки вышел на валютный рынок, но стал продавать валюту «любимым» банкам, и это еще больше ускорило девальвацию гривни. Банкиры и финансисты справедливо спрашивали, почему НБУ продает доллары по заниженному курсу отдельным банкам, которые потом эти доллары перепродают на рынке по рыночной цене — гораздо выше официального курса. К началу валютного хаоса получить прибыль в полкопейки за доллар на валютных операциях считалось нормальным. А когда валютные операции стали давать за день 20-30 копеек, возник вполне уместный вопрос: кому это выгодно и кто на этом зарабатывает? Этот вопрос заинтересовал не только банкиров, но и Секретариат Президента. Публичного ответа получено не было, но НБУ оперативно отреагировал на критику и начал удовлетворять почти все заявки на покупку валюты.

Резкое падение ВВП и рост черного рынка

Однако ситуацию исправить стало уже невозможно. С Украины стали массово убегать деньги не только валютных спекулянтов, но и отечественных бизнесменов. Бизнес стал переводить безналичные деньги в наличность и прятать ее по оффшорам. В этой ситуации конвертационные центры должны выразить особую благодарность НБУ и всем государственным должностным лицам, которые своими действиями дали «конвертаторам» возможность хорошо заработать. До сих пор стоимость услуг по конвертации безналичной гривни в наличные доллары стоила не более 4,5-5% к официальному курсу, можно было договориться и за 3%. А теперь меньше, чем за 15% за такие операции никто и не берется, при этом выстраиваются очереди желающих. Раньше средний конвертационный центр ограничивался в день 1-2 миллионами долларов на конвертацию, а теперь в отдельные дни заявки доходят до 50 млн. долларов.

Если же подсуммировать, почему год назад общий спрос на покупку валюты в среднем в день составлял 300-400 млн. долларов, а сегодня превышает полтора миллиарда? Ответ очевиден: валюта убегает в оффшоры, под «нужные» импортные контракты и для погашения «нужных» долгов зарубежным инвесторам. НБУ пытается бороться с утечкой валюты, но что это даст? 15-процентная прибыль обеспечивает возможность "порешать" самые сложные бюрократические проблемы.

Официально НБУ признал, что наличная масса только за октябрь 2009 года выросла более чем на 9% и достигла в структуре денежной массы около 30%. И это лишь начало. Бизнес активно перестраивается на наличные. И не только малый бизнес, уже давно использующий наличные для расчетов, а в последнее время стал главным конкурентом населения в "охоте" на наличный доллар. Крупные предприятия тоже не отстают.

Поэтому когда в октябре (по сравнению с октябрем прошлого года) было зафиксировано стремительное — более 10% — падение ВВП, это скорее говорит не о реальном падении производства, а о переходе расчетов за товар на «черный рынок». Хотя и реальное снижение производства имеет место. Бессмысленное расходование кредитных средств в период общей эйфории сказывается теперь, и рынок учит молодых украинских "скоробагатиков", что постоянного фарта не бывает.

«Черный коллектор»

Кризис, или то, что мы называем кризисом, существенно изменил рейтинги популярности профессий. Теперь работать девелопером просто неприлично, зато профессия коллектора становится хитом сезона. Поиск и выбивание долгов приобретает все большую популярность. И, конечно, уже появились и «черные коллекторные компании». На первый взгляд, «черные» компании ничем не отличаются от обычных коллекторов, которые сегодня активно обивают пороги банков и различных финансовых учреждений. Но изюминка бизнеса «черных» коллекторных компаний в том, что они из всей массы проблемных кредитов находят такие, которые выданы людям, имеющим в собственности имущество — квартиру или дом. Получив в свои руки такого рода материал, «черные» коллекторы в «нужном» суде принимают "нужные" решения о наложении ареста на все имущество должника — с целью возмещения ущерба. После этого с помощью «подкормленного» работника исполнительной службы, «толкового» участкового милиционера и «нужных» понятых разыгрывают перед должником шоу с описью имущества и наложением ареста. Доводят должника если не до инфаркта, то до нервного срыва. А уже когда клиент достиг кондиции, предлагают ему выкупить у них собственную квартиру за полцены. И тот бедняга, не понимая, что это все просто подстава, игра, соглашается на такой выход…

Так что заработать в условиях кризиса можно не просто много, а очень много. Кризис — это всегда перераспределение имущества, обнищание одних, обогащение других, и, конечно, появление новых олигархов.

Игорь Сподарец (для УНИАН)

 

постоянный адрес статьи:
http://economics.unian.net/rus/detail/1193

ПриватБанк тупо «уводит» авто у автомобилистов

 


Короче , народ , рассказываю , как меня в пятницу кинул приватбанк (печерское отделение — Предславинская 19). Приехал я заплатить очередной платеж , заплатил , и при выходе из кассы , ко мне подошел один из кредитных менеджеров, и попросил показать автомобиль , якобы , для осмотра. Для осмотра , он предложил заехать на площадку , за банком. я — без проблем , вот машина , смотрите. Он попросил открыть капот , и показать техпаспорт — для сверки номеров кузова и двигателя. Я отдал ему техпаспорт(ЭТО МОЯ ГЛАВНАЯ ОШИБКА)…. Он все осмотрел , и пригласил меня в банк , для подписания акта. (как я думал , акта осмотра автомобиля). В последствии , оказалось , что для подписания АКТА ИЗЪЯТИЯ АВТОМОБИЛЯ!!!!!!! Все это — совершенно незаконно, поскольку на 26.12.2008 у меня нет ни копейки задолженности по текущим платежам!!!!! О чем есть соотв. квитанции!!!!!! Кредитный договор был заключен 16.11.2006 , сроком на 7 лет

Естессно , я начал возмущаться, и потребовал вернуть мне техпаспорт. На что он мне ответил , что техпаспорт , мне вернет начальник отделения банка. Пошли к начальнику. начальник мне сразу так и заявил , что — машина у нас на площадке , техпаспорт у нас — или я погашаю весь кредит полностью , или машины я больше не увижу. Никакие мои доводы на него не действовали. Я говорю , — Вы у меня техпаспорт незаконно изъяли, верните докукменты — на что он мне с невозмутимым лицом сказал — А какой техпаспорт , я ничего не знаю , вы наверно его где нить потеряли. Я вызвал милицию, подъехал мой младший брат , в РОВД сказали , что сейчас все заняты — приезжайте на Московскую 30 , и пишите заявление. В конце концов я так и сделал.

Было несколько вариантов решения проблемы.

1. Сесть в свою машину (ключи у меня) сбить два пластиковых шлагбаума и уехать без документов. Потом написать заявление в РОВД об утере техпаспорта, и получить новый. Со стороны банка , я бы получил завление на меня , это хулиганка , однако ИМХО дела бы не было , поскольку сумма ущерба не такая и большая.

2. Оставить им машину , написать заявление в РОВД , и через суд возвращать машину и документы назад — ИМХО — долго и нереально.

3. Погасить кредит здесь и сейчас. Что я собссно и сделал. Точнее за меня это сделал мой отец , который из семьи вынул последнее. (СПАСИБО ЕМУ ЗА ЭТО ОГРОМНОЕ)

В итоге — машину мне отдали , документы тоже , заявление в РОВД лежит , ход ему дан.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!!!! Если у кого машина в кредите — никогда не ездите на ней платить взносы, вообще , сегодня , когда я забирал справку для МРЕО, этот же начальник отделения , мне сказал, что им вообще скоро даже площадка будет не нужна — они закупили эвакуаторы, и блокираторы , и будут любые машины , которые у них в кредите ( и естессно в залоге) вывозить на свою площадку , о местоположении которой вообще никто не будет знать.

Никаких документов , никаких осмотров машины , для банковских НЕТ , и не надо. Хочет посмотреть — вон машина , смотри , с расстояния 10 метров.

Кста — имена приватовских уродов — кредитный менеджер , который подошел ко мне при выходе из кассы , и незаконно — обманным путем украл у меня техпаспорт — ЛОЖКИН РОМАН ВИКТОРОВИЧ.

Руководитель бизнеса «авто в кредит» — СЛИНЧУК СТЕПАН НИКОЛАЕВИЧ (тот, который мне сказал , что я свой «техпаспорт потерял и он лежит где-нибудь в снегу» )

В стране начался безпредел!!!!! Банковские сволочи наглеют. Народ — вспоминаются недавние 90-е годы. Будьте бдительны!!!!

ЗЫ. Я прошу админов этого сайта , и всех неравнодушных — распостраните этот мой пост , что бы побольше людей узнали об этой ситуации , и не попались как Я.

С уважением.

Niki.

Взято тут — http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=2220&hl=


 

Вкратце о проблеме.
Автомобиль я брал в кредит в 2007 году в ПРИВАТБАНКЕ (г.Киев, ул.Предславинская 19). Моя часть — 10%, остальное — банк. Кредит в долларах.
В этом году в августе пришло время перезаключить страховку КАСКО. Ну и конечно платеж по кредиту.
Так как сумма была большая, та вначале заплатил 2/3 суммы, а остальное решил оплатить при получении зарплаты.
Короче. Вызывают меня по телефону в банк (попросили подъехать на машине). Под видом того что надо ее сфотографировать сотрудником банка, поставил ее на площадку возле банка. 
И все. 
Потребовали отдать ключи, техпаспорт, а затем отвели в отдел «Авто в кредит». Там сотрудники начали утверждать, что машину я получу обратно только оформив Генеральную доверенность на сотрудника этого отдела и приведя еще двух поручителей. А пока она останется на штрафплощадке. 
В Кредитном договоре и Договоре Залога этого ничего нет. Там написано, что в случае задолженности Банк обязан меня уведомить (письменно) о своих требованиях и если я в течении 30 дней ликвидирую задолженность то это требование теряет силу. Никаких документов из банка я не получал. 
Оформили акт (в нем я сообщил, что погашу оставшуюся сумму в течении месяца. 
Всю задолженность я погасил раньше (через две недели) а также проплатил месячный платеж. К этому времени никакой Генеральной доверенности я не подписывал. Пришел в банк забрать машину а мне говорят, что не отдадут пока не будут выполнены их условия (Генеральная доверенность и т.д.). 
Но позвольте — у них ключи, техпаспорт. Если еще им оформить Генеральную доверенность — то это полный комплект для угона машины. 
Написал заявление на имя Директора Печерского филиала Банка. Через 30 дней не получив ответа написал второе заявление уже Директору филиала и Председателю Правления Банка в г.Днепрпетровск. Ответа нет до сих пор ни на одно мое обращение. 
Сотрудники же отдела банка стоят на своем — раз не хотел с ними «договариваться», т.е. идти на их условия, то будем разговаривать по плохому.
Через полтора месяца вызвали в Банк (снова по телефону — не письменно) и объявили, что кредитный договор со мной расторгается и мне необходимо погашение всей суммы кредита сразу. На мои замечания показать решение кредитного комитета (чтобы узнать мотив разрыва договора) — ответили, что документы я получу письмом из Банка. Прошел уже месяц — ни ответа, ни документов из Банка.
Интересная ситуация вырисовывается — ДОЛГА ПО ПЛАТЕЖАМ У МЕНЯ НЕТ(т.к. я продолжаю проплачивать месячные платежи) и МАШИНОЙ Я ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЖЕ НЕ МОГУ.
По вышеизложеной проблеме написал письмо в Национальный банк Украины в отдел по надзору за банками. Возможно они помогут разобраться.
Ну и конечно готовлю документы в суд.
Вот так работает ПРИВАТБАНК. Короче не банк а ОТСТОЙ.

Отсюда совет. Если есть возможность — обходите ПРИВАТБАНК сотой дорогой, и близким своим посоветуйте.

http://banki.ua/forum/thread1242.html 

Приватбанк — я даже не знаю, как это назвать — полный абзац…

Предыистория — есть просрочка по кредиту за автомобиль в размере 700 уе, ежемесячный платеж — 400 уе, те чуть больше месяца…
Два месяца пытаюсь договориться о том, чтобы нам дали кредитные каникулы или отсрочку. Глухо. Четыре раза муж ездил на беседы, отдал скан трудовой с записью от центра занятости о том, что сейчас не работает…
Вчера пригласили в офис Привата для заключения доп соглашения о «реструктуризации» долга. Сегодня приехали, сказали ок, подписываем то-то то-то и делаем доверенность, на мой вопрос, что за доверенность — «что бы можно было продать машину»… Мы говорим — нет, нам не нужна такая реструктуризация, мы оплатим кредит полностью но частичными платежами в течении этого месяца и закроем вопрос. Ок. Уехали.

Внимание, концерт:
17.22 — звонок из Привата от менеджера с отдела автокредитования… и 5 минут ора, УГРОЗ, крика, оскорблений, наездов, почти матов… требований, что никакой реструктуризации не будет, пока мы машину не поставим на штрафплощадку с нами и говорить не о чем не будут… на мою просьбу назвать телефон начальника и его имя — фраза — «начальник к вам отношения не имеет, вы имеете дело только со мною и как я скажу так и будет», крики о том, что мы были хорошими, когда кредит брали, а сейчас он на нас срать хотел …….. Занавес….

в общем впечателние такое, что мы чудом избежали забирания у нас автомобиля обманным путем…

Мои действия:
1) Оставила жалобу на сотрудника на гарячей линии Привата;
2) Завтра иду писать жалобу на действия сотрудника для Директора отделения

Что посоветуйте еще сделать?

абзац……………………………………… ……

http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=12469 

Совместное интервью Стива Джобса и Била Гейтса (ВИДЕО)

Тем, кто понимает английский язык и связан с информационными технологиями. Представляю вашему вниманию совместное интервью Стива Джобса и Била Гейтса на конференции журнала Уол Стрит D5: All Things Digital. Хоть это интервью состоялось весной 2007, поднятые темы остаются актуально и очень интересно сегодня. Во всяком случае, для меня, связанного с информационными технологиями. Стив и Бил вспоминают свою историю, рассказывают о своих взаимоотношениях, совместных проектах, пытаются спрогнозировать будущее ИТ, дают советы и делятся мыслями. По-моему Джобс — горазда глубже видит вещи и более остроумен, чем Гейтс. С большим интересом просмотрел все 11 частей интервью. Это где-то 1.5 часа.