ДТП, ГАИ, МТСБУ: не пожелай врагу своему — часть 2

Документы для МТСБУ

По закону «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» необходимо предоставить заявление на возмещение ущерба. Также «До заяви додаються довідки про дорожньо-транспортну пригоду, довідки відповідних закладів охорони здоров'я щодо тимчасової втрати працездатності або довідки спеціалізованих установ про встановлення ст ійкої втрати працездатності (інвалідності) у разі її виникнення, інші документи, які мають відношення до даної дорожньо-транспортної пригоди, завірені у встановленому порядку.»

Вот какие документы я предоставлял в МТСБУ:

— Заявление на возмещение ущерба.
— Справка ГАИ про ДТП.
— Постановление суда о вине водителя Шевроле.
— Ксерокопия моего полиса обязательного страхование гражданско-правовой ответственности.
— Акт авто товароведческого исследования моего авто.
— Протокол осмотра транспортного средства.
— Фото с места ДТП.
— Ксерокопия моего водительского удостоверения.
— Ксерокопия моего свидетельства про регистацию транспортного средства.
— Ксерокопия моего паспорта.
— Ксерокопия справки про присвоения идентификационного номера.

Также в МТСБУ меня попросили предоставить следующую информацию:

— Документ, который свидетельствует о том, что у водителя Шеврове нет ОСГО.
— Информацию про наличие у меня добровольного договора страхования поврежденного имущества (КАСКА).
— Мои банковские реквизиты для страхового возмещения.

Заявление

По закону «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»:

«Для отримання страхового відшкодування особа, яка має право на відшкодування, подає страховику (або якщо страховик невідомий — МТСБУ) відповідну заяву. У заяві про виплату страхового відшкодування має м іститися:

а) найменування страховика, до якого подається заява, або МТСБУ;

б) назва (для юридичної особи), пр ізвище, ім'я, по батькові (для ф ізичної особи) заявника, його місцезнаходження або місце проживання;

в) змі ст майнової вимоги заявника щодо відшкодування завданих збитків;

г) інформація про вже здійснені взаєморозрахунки осіб , відповідальність яких застрахована, та потерпілих;

ґ) обставини, якими заявник обґрунтовує свою вимогу, та докази, що п ідтверджують її відповідно до законодавства;

д) розмі р шкоди;

е) п ідпис заявника і дата подання заяви.»

ВНИМАНИЕ: Даже если взаиморасчетов с виновником не было, то МТСБУ все равно может попросить вас зафиксировать этот факт письменно.

Пример моего заявления смотрите в Приложении 2.

Справка ГАИ про ДТП

Эту справку выдает инспектор ГАИ на месте ДТП. В справке фиксируются место и время ДТП и видимые повреждения на вашем авто.

В моем случае получилось так, что МТСБУ не устраивала справка, которую мне выдал инспектор ГАИ. В МТСБУ показали мне пример справки, который якобы «правильный». И попросили меня предоставить новую справку . Но я посчитал, что они намеренно затягивают дело, и попросил МТСБУ (приложение 3) самостоятельно разобраться с этим вопросом. Получилось.

Постановление суда

Копию постановления суду вы можете взять в канцелярии суда. Мне копию постановления выдала помощница судьи.

В постановлении суда фиксируются правонарушение и вина участников ДТП.

После того, как вина была зафиксирована в постановлении суда, имеет смысл предъявлять гражданский иск для возмещения ущерба (конечно, если добровольный вариант отпадает) или же, как в моем случае, обращаться за возмещением ущерба в МТСБУ.

Акт авто товароведческого исследования авто

Согласно закона «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобі в »:

33.1. Учасники дорожньо-транспортної пригоди зобов'язані:

33.1.2. вжити заходів для невідкладного, але не п ізніше трьох робочих днів , повідомлення страховика, з яким було укладено догові р обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, або, у випадках, передбачених цим Законом, МТСБУ про настання дорожньо-транспортної пригоди.

33.2. Учасники дорожньо-транспортної пригоди зобов'язані зберегти транспортний засіб чи пошкоджене майно в такому стані, в якому воно знаходилося п ісля дорожньо-транспортної пригоди, до тих п ір, доки їх не огляне призначений страховиком експерт.

34.1. Страховик терміново, але не п ізніше трьох робочих днів (враховуючи день отримання письмового повідомлення про страховий випадок), зобов'язаний направити експерта на місце настання страхового випадку або до місцезнаходження пошкодженого майна для його огляду.

34.2. Якщо у визначений строк експерт не з'явився, потерпілий має право самостійно обрати експерта для визначення розміру шкоди. У такому випадку страховик зобов'язаний відшкодувати потерпілому витрати на проведення експертизи.

В моем случае ситуация была не совсем однозначной. Я делал экспертизу не в МТСБУ.

В мене не було приводу зразу п ісля ДТП звертатися до МТСБУ за еспертизою, тому що зразу після ДТП не було складено інспекторами ДАІ протокол про адміністративне правопорушення, тобто, формально не було зафіксовано правопорушення та не визначено правопорушника. Таким чином, не було можливості визначити, хто може нести відповідальність, та, взагалі, чи є п ідстави звертатися до МТСБУ. Тим не менш, зразу п ісля ДТП, протягом декількох хвилин, я повідомив про ДТП свою страхову компанію.

Протокол про адміністративне правопорушення було складено аж 25/05/2005 (20 днів п ісля ДТП). Протокол зафіксував правопорушення Катух, мого правопорушення не було зафіксовано. Отже, тільки п ісля 25/05/2005, коли офіційно було зафіксовано правопорушника і ситуація була визначена, я мав підстави звертатися за відшкодуванням в МТСБУ.

На момент складання протоколу про адміністративне правопорушення я вже зробив товарознавчу експертизу в незалежному експертному бюро „Вега-999”. Ніщо не вказувало на те, що потрібно було зробити інакше.

На той момент, коли вже не було сенсу терміново звертатися до МТСБУ, я вир ішив дочекатися постанову суду про визнання Катух винною у вчиненні адміністративного правопорушення. Як тільки я отримав постанову суду, я звернувся в МТСБУ з усіма готовими документами для відшкодування мені збитків завданих мені в результаті ДТП.

Я звичайно звернувся б до МТСБУ з прохянням зробити товарознавчу експертизу, але враховуючи зазначені обставини, в мене не було п ідстав звертитися до МТСБУ зразу після ДТП.

В итоге получилось так, что сумму ущерба, оцененную в Веге-999, МСТБУ согласилось выплачивать, а вот за саму экспертизу МТСБУ отказалось платить. Сумма не большая, но я все равно попросил (Приложение 4) МТСБУ пересмотреть это решение. МТСБУ отказалось выплачивать стоимость экспертизы, но так как сумма была небольшой, я не настаивал.

Фото с места ДТП

В какой-то момент МТСБУ посчитало товароведческую экспертизу, сделанную в бюро Вега-999, некорректной. В МТСБУ возникли сомнения по поводу места удара, и им не было понятно, почему они видят на фото (в акте) целый колпак на колесе. Благо, у меня в момент ДТП был фотоаппарат, и я нащелкал много разных ракурсов.

В итоге я отправил дополнительные фото с заявлением (Приложение 5).

Вопрос решился в мою пользу.

Документ, который свидетельствует о том, что у виновника ДТП нет полиса ОСГО.

Согласно закона «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобі в »:

33.3. П ід час оформлення відповідних документів продорожньо-транспортну пригоду працівники органів Міністерства внутрішніх справ України встановлюють та ф іксують необхідні відомості щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності учасників цієї пригоди.

Но, к сожалению, наши ГАИшники не отличаются сообразительностью. Они не разбираются, какой именно полис есть или нет у участника ДТП. ГАИшники просто пишут „страховка есть \нет”. Так было в моем случае.

МТСБУ не устраивает такая формулировка. И, зная, какая ГАИ у нас «оперативная», МТСБУ требует подтверждение факта наличия полиса у самих участников ДТП. Ясное дело, что виновник не будет сам себе рыть яму и не будет ничего сообщать.

Но есть выход. Приложение 6.

Вопрос решился в мою пользу.

Третий участник ДТП

С водителем Рено 21 я говорил 2 раза – в момент оформления ДТП и потом по телефону. Звонил я ему для того, чтобы выяснить, а не будет ли нам вдвоем проще возместить ущерб. Такой возможности не было. К тому же у чувака по поводу ущерба была позиция: «да что там у тебя — одно крыло, 30 баксов и все! А вот у меня машина в кизяках, в гамно разбита, тысячи и тысячи гривен ущерба». А теперь посмотрите на фото. После этого я с этим человеком не общался.

P.S. Особая благодарность Руслану Онищуку, юристу фирмы Вен-Бест (юридическая консультация, охранные услуги). Руслан специализируется на хозяйственных делах, тем не менее, давал полезные советы и по моему делу.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Начальнику відділу ДАІ
Солом ”я нского РУГУ МВС

копія Начальнику
Департаменту ДА I МВС України

ві д Р.Д.В., який мешкає
за адресою …

СКАРГА
на бездіяльнісь інспекторів ДАІ

Я, Р.Д.В., 5.5.2005, о 18 годині 10 хв., на вул. Василенка потрапив у дорожньо-транспортну пригоду за участі мого авто (Опель Вектра, держ. номер xxx-xx AB), авто Шевроле Авео (держ. номер AAXXXXBB), Рено та К ІА РИО (держ. номер 428-33 КА). Авто КІА РИО (держ. номер 428-33 КА) зразу п ісля зіткнення уїхала з місця пригоди не дочекавшись оформлення ДТП інспекторами ДАІ.

На цей час не відомо місцезнаходження ні авто К ІА РИО, ні її водія.

Розшуком К ІА РИО (держ. номер 428-33 КА) займається інспектор з розшуку Сидоренко. Він каже, що ця авто К ІА РИО – це „двійник”, а насправді КІА РИО (держ. номер 428-33 КА, номер кузова KNEDC243326085842) була знята з реєстрації у 2003 році.

Інспектор з розшуку Сидоренко сказав, що розшукати авто К ІА не можливо. Сидоренко написав рапорт і передав справу Твердолобу ( д ізнавання), так як була підозра на порушення водія Шевроле, що і підтвердив Твердолоб.

Також мені відомо, що, вірогідно, КІА РИО (держ. номер 428-33 КА, KNEDC243326085842) 25.04.03 перереєструвалась в MPEO-4, держ. номер 803-88KB, реєстраційне св ідоцтво KIC 804196.

Прошу надати офіційну інформацію у письмовій формі щодо результатів розшуку авто КІА РИО, держ. номер 428-33 КА, зареєстрована в МРЕО-8 м. Києва, реєстраційне свідоцтво К ІС 746947, яка 5.5.2005 залишила місце ДТП та завдала пошкоджень іншим учасникам ДТП.

Прошу надати офіційну інформацію у письмовій формі щодо причетності авто К ІА РИО (803-88KB, KNEDC243326085842) до вищезазначеного ДТП.

Прошу вжити заходів щодо розшуку водія К ІА РИО, якии залишив місце ДТП.


Начальнику відділу ДАІ
Солом ”я нского РУГУ МВС

копія Начальнику
Департаменту ДА I МВС України

ві д Р.Д.В., який мешкає
за адресою …

СКАРГА
на д ії інспекторів ДАІ

Я, Р.Д.В., 5.5.2005, о 18 годині 10 хв., на вул. Василенка потрапив у дорожньо-транспортну пригоду за участі мого авто (Опель Вектра, держ. номер xxx-xx AB), авто Шевроле Авео (держ. номер AAXXXXBB), Рено та К ІА РИО (держ. номер 428-33 КА). В результаті ДТП авто Шевроле Авео завдала моєму авто пошкодження. Я вважаю, що водій авта Шевроле п ід час ДТП діяв неадекватно і непередбачувано та міг уникнути зіткнення зі мною. Дивіться деталі справи.

Зразу п ісля ДТП були викликані інспектори ДАІ для оформлення ДТП. Інспектори: Совков Юрій.

На моє здивування інспектори ДАІ не склали адміністративний протокол. Також інспектори казали, що водій Шевроле був у стан і афекту в момент завдання моєму авто пошкоджень, і я нічого не зможу „пред’явити” водію Шеврове. Мені не зрозуміло на якій п ідставі інспектори ДАІ робили висновок щодо афекту водія Шевроле.

Також інспектори зробили помилку п ід час складання Довідки про ДТП. Не вірно вказана адреса ДТП.

Справа була передана до інспектора з розшуку Сидоренко. Інспектор з розшуку Сидоренко сказав, що розшукати авто К ІА не можливо. Сидоренко написав рапорт і передав справу Твердолобу ( д ізнавання), так як була підозра на порушення водія Шевроле. Твердолоб погодився з наявністю порушень водія Шевроле і сказав, що передасть справу інспектору Совкову, який складе адмін протокол на водія Шевроле. Але згодом, я д ізнався від Твердолоба, що Совков не збираєтся складати адмін протокол і справа знову (!) у інспектора з розшуку Сидоренко.

Прошу повторно розглянути правильність оформлення ДТП, а також встановити винних.

Прошу надати копію адміністративного протоколу і повідомити адресу суду де буде розглянута справа по цьому ДТП.

ДТП, ГАИ, МТСБУ: не пожелай врагу своему — часть 1

Эта история про ДТП, халатность ГАИ, сложности и нежелание сотрудничать МТСБУ (Моторно-транспортное страховое бюро Украины) со своими клиентами. Вместе с тем, в этой истории я предлагаю ряд рекомендаций, как в подобных ситуациях можно действовать, чтоб отстоять свои права.

Особо интересная часть рассказа, я думаю, касается того, как добиться возмещения от МТСБУ. МТСБУ только несколько месяцев возмещает ущербы по новой системе, и я думаю, вам будет интересно, как эта система работает. Я расскажу, как обойти некоторые подводные камни в работе с МТСБУ.

ДТП. Как это было.

Еду по ул. Василенко. Передо мной едет Шевроле Авео. На Шевроле буква “У” и «туфелька». Еду за ней особо аккуратно, не обгоняю. Подъезжаем к левому одностороннему перекрестку. Шевроле включает поворот налево и останавливается. Мне прямо, но я тоже останавливаюсь за Шевроле. И жду, пока она повернет налево. Машин встречных не было, поэтому странно было, что она стояла и ждала. Ну, думаю, “У” и „ туфелька ” , стою не рыпаюсь, не подгоняю, не сигналю. Шевроле начинает поворот налево. И тут когда, Шевроле уже на встречке, сзади из-за спины (из-за моей машины в нашем направлении) выскакивает на обгон КИА РИО и бьет Шевроле в левую заднюю дверь. Удар не сильный — ее развернуло, может на метр, градусов 20. Но, к моему удивлению, Шевроле продолжает движение с поворотом руля, таким, как он был на момент удара, т.е. Шевроле движется по кругу. Думаю, о, буду свидетелем! Но не тут-то было… Шевроле продолжает движение по кругу. Просто едет. При этом бьет авто Рено, который выезжал с второстепенной на Василенко. Я думаю: «Шевроле уже ж надо было остановиться!» О, ужас! Шевроле после удара в Рено продолжает движение по кругу, в мою сторону. Не верю своим глазам. Мгновение и я уже не свидетель — я участник ДТП! Шевроле бьет меня в колесо и крыло. Удар не сильный, но ходовая (как потом выяснилось) повреждена. Получается, что Шевроле после удара КИА РИО сделал почетный круг (в общем, где-то 270 градусов) без рикошета, юза, при этом ударил Рено и меня. Поддонок из КИА РИО остановился, вышел, посмотрел на свою машину, на наши авто, взялся за голову и уехал.

Что самое «веселое», так это то, что я не доехал до стоянки 50 метров и на следующий день у меня был День рождения.

Оформление ДТП

Инспекторы ГАИ приехали оформлять ДТП аж через 1:10 часа. Составили схему ДТП, зафиксировали повреждения, выписали справки о ДТП, мы (участники) написали объяснительные.

Протокол об административном нарушении ГАИшники не составили. Вроде как КИА РИО, которая скрылась, виновата. В этом случае якобы протокол об административном нарушении не составляется.

Я интуитивно понимаю, что мне эта КИА РИО по идее до лампочки, меня ударила Шевроле. На мой вопрос могу ли я предъявить Шевроле, ГАИци ответили: «Так, це ж вона була в состоянии аффекта. Вы ей не зможете ничого предявить.» Для меня этот аргумент показался не убедительным.

Т.е. получается, что можно побить на машине пол Киева, сказать, что испугался котика, который перебегал дорогу и уйти от ответственности? Бред.

В итоге ГАИци направили меня и остальных участников ДТП к инспектору по розыску. Вроде как КИА РИО во всем виноват и всем должен.

У инспектора по розыску

Вот вкратце суть беседы с инспектором по розыску:

Инспектор: КИА снят с реестрации (в 2003), а Шевроле насправди вдарил двойник.
Я: И что дальше?
Инспектор: Ну, шо, оце ж КИА нема. Виновника нема . Будемо закривать…
Я: Постойте, но меня ударила Шевроле

Инспектор почесал репу, посоветовался с другими, и говорил: О це ж мабудь д ійсно… оце Шевроле… буду писати рапорт дознавателю. Приходь в субботу до дознавателя.

Тем временем с помощью участников Опель клуба, выясняю, что КИА РИО – это серебристый КИА РИО 1.5, 2002-го года выпуска, № кузова KNEDC243326085842, зарегистрированный в МРЭО-8 Киева в 2002, гос № 428-33 КА, свидетельство о регистрации KIC746947, машина в лизинге. Потом выясняю, что 25.4.03 автомобиль перерегистрирован в МРЭО-4, гос № 803-88 КВ , свидетельство о регистрации KIC 804196, зарегистрирован на физическое лицо.

Похоже, что водитель КИА незаконно ездил на старых гос. номерах.

ВОПРОС: Зачем нам такое ГАИ, которое самостоятельно не может выяснить всю информацию по машине.

У дознавателя

 

Визит 1

С самого начала дознаватель занял нейтральную позицию. Согласился со мной, что водитель Шевроле должен был немедленно остановиться и не бить всех по кругу. Но при этом тоже пел об аффекте … Т акже сказал, что то, что не был составлен протокол об административном нарушении – правильно, так как один из участников ДТП скрылся.

Договорились о встрече (16/5) с инспекторами, которые оформляли ДТП, с целью определить правонарушителя, и, возможно, составить протокол об административном нарушении.

Хозяйка Шевроле

До ДТП ездила на авто 3-4 месяца. Полиса обязательного страхование гражданско-правовой ответственности (ОСГО) нет. Только КАСКО. Инспекторы ГАИ в конце оформления ДТП, очень долго о чем-то с ней, уединившись, говорили. Со мной и Рено говорили минут пять (о формальностях, что дальше делать, и т.д.). А с ней в самую последнюю очередь говорили минут 30. Я думаю, «договаривались»…

Первые 4 дня после ДТП хозяйка Шевроле вроде как осознавала свою вину передо мной и водителем Рено. Сказала, что все возместит. Решили, что не надо затягивать, а надо скорее возместить, починить и забыть. Мы поехали делать диагностику (не товароведческую экспертизу!), чтоб оценить стоимость ремонта. Насчитали около 2000 грн. Но потом в этот же день дала задний ход. Я так понял, что в ее страховой компании сказали, что зря она планирует мне добровольно выплачивать.

Всем, кроме меня и водителя Рено, было удобно списать вину на КИА. А КИА нет – нет виновных, никто никому не должен. Это была стратегия ГАИ и водителя Шевроле.

Было понятно, что Шевроле повела себя неадекватно, аффект тут вряд ли может служить оправданием. Насколько я понял, аффект должна была зафиксировать судебно-психиатрическая экспертиза.

Я должен был добиться составления протокола об административном нарушении на водителя Шевроле. Также мне надо было сделать товароведческую экспертизу для определения суммы ущерба. Но делать экспертизу было стремно . Если ГАИ не составит протокол на водителя Шевроле, и ее не признают виновной, то получиться, что я зря выброшу 250 грн на экспертизу.

Товароведческая экспертиза

Я все-таки запланировал и сделал товароведческую экспертизу 16/5 в независимом экспертном бюро Вега-999. Обязательно нужно приглашать на экспертизу ответчика. Но в качестве кого приглашать водителя Шевроле? Протокола об административном нарушении нет, суда нет … В се равно пригласили (как участника ДТП), но хозяйка Шевроле не пришла.

Несколько слов о бюро Вега-999. Выбрал это бюро по положительным отзывам на автомобильных веб-форумах. Действительно услуги в Веге-999 не дорогие. Но сервис соответствующий. Боксов и подъемников нет, осмотр происходил на улице, я сам домкратил машину. Эксперт Вега-999 не увидел того, что увидел слесарь, когда делали диагностику ходовой (при участии водителя Шевроле).

В итоге договорились с экспертом Вега-999 , что я отремонтирую ходовую, а он допишет в свою оценку то, что он не увидел во время своего осмотра.

Страховая компания

У меня есть полис ОСГО. По этому ДТП обязательств у страховой компании передо мной нет, так как я вероятней всего был не виновен. Однако в случае, когда у виновника ДТП нет ОСГО, а у потерпевшего – есть, ущерб потерпевшему может возместить Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (далее МТСБУ). Поэтому моя страховая компания посоветовала обратиться за возмещением в МТСБУ, если, конечно, суд признает вину водителя Шевроле.

Хочу поблагадорить мою страховую компанию СГ ТАС. Сотрудники ТАС реально помогали консультациями по вопросам общения с МТСБУ.

Итого… на этом этапе мои дальнейшие действия были:

— Убедится, что протокол об административном нарушении на водителя Шевроле составлен.
— Ждать суда.
— Получить результат товароведческой экспертизы и размер ущерба.

У дознавателя

 

Визит 2

17.05.2005 был у дознавателя. Инспекторов ГАИ, которые оформляли ДТП, не было. Дознаватель сказал, что все равно инспектора ГАИ будут составлять протокол об административном нарушении на водителя Шевроле. Когда я спросил, могу ли я потом увидеть протокол об административном нарушении, он сказал, типа «зачем тебе это надо, это не обязательно, на тебя протокола нет, зачем тебе ее протокол…» Но все-таки мы с дознавателем договорились, что, когда протокол будет составлен, мы созвонимся, и он даст копию протокола.

Названивал я недели две. Все там у них что-то не срасталось. А в какой-то момент дознаватель начал съезжать и снова «тулить» дело обратно инспектору по розыску. Ясное дело, если между водителем Шевроле и инспекторами ГАИ, которые оформляли ДТП, была «договоренность», то, как дознаватель заставит ГАИшников составить протокол на водителя Шевроле.

Визит 3

Пришлось написать жалобы (см. Приложение 1), и идти относить их в канцелярию ГАИ.

Чисто случайно в отделении ГАИ я встретил дознавателя. Неожиданно он решительным образом заявил, что он лично встретится с водителем Шевроле и составит протокол об административном нарушении.

25.05.2005 дознаватель действительно составил протокол об административном нарушении на Шевроле. Нарушение:

"10.1. Перед початком руху, перестроюванням та будь-якою зміною напрямку руху водій повинен переконатися, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху."

Я получил копию протокола.

Протокол об административном нарушении вместе с делом передали в суд. Через недели 2 суд должен был рассмотреть дело и вынести постановление. Если суд признает Шевроле виновной, то постановление является основанием для возмещения ущерба мне от Шевроле.

В суде

Дело поступило в суд 31/5. Я приходил в суд 1/6, чтоб узнать, когда состоится суд, будут ли меня приглашать на заседание суда, как потом получить постанову суда на руки, и другие вопросы. Общался с помощницей судьи, который будет рассматривать мое дело. Суд предварительно был назначен на 8/6.

Меня удивило то, что они меня как пострадавшего приглашать не собирались. Приглашают только обвиняемых. Но присутствовать, как правило, все равно можно, только как участник и заинтересованная сторона.

Ходил в суд 8/6 в качестве участника и заинтересованной стороны. Без приглашения. Дело рассматривала помощница судьи. Прождал я водителя Шевроле минут 30. Дай, думаю, перезвоню ей… Оказывается она — в Турции. Будет на следующей неделе. У помощницы судьи спрашиваю, что дальше. Она говорит, что раз она не пришла, передаю дело непосредственно судье, и судья будет выносить постановление о виновности водителя или же о переносе дела.

В итоге суд признал водителя Шевроле виновной " у вчинені адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП".

Мои дальнейшие шаги

После того, как суд признал водителя Шеврове виновной в ДТП, у меня было несколько вариантов возмещения ущерба:

1. Водитель Шевроле добровольно возмещает ущерб.
2. Я подаю гражданский иск и самостоятельно сужусь с водителем Шевроле.
3. Ущерб возмещает мне МТСБУ.

Первый вариант сразу отпал. Как только я получил копию постановления суда, я сразу позвонил водителю Шевроле и предложил мирно решить вопрос. Она отказалась.

Также я отложил вариант №2. Много мороки.

Решил попробовать вариант №3. Так как вина водителя Шевроле была признана, у водителя не было полиса ОСГО, у меня этот полис был. В итоге я имел право обратиться в МТСБУ за возмещением ущерба.

Моторное бюро и как с ним бороться

Мои впечатление о МТСБУ негативные. Возможно, отчасти из-за моего настроя. А я был настроен на то, что МТСБУ будет мне способствовать и всячески помогать. Но оказалось, что стратегия там другая, люди там какие-то нервные, работают по принципу "все было хорошо, пока не появился клиент". Сложилось такое впечатление, что я им чего-то должен, возможно, даже должен по жизни, и они мне делают большое одолжение, что вообще со мной разговаривают.

Вот несколько примеров.

Договорился с работником МТСБУ о встрече на конкретное время. В результате, человек этот просто не пришел, а его коллеги мне сказали, что он на какой-то конференции. При том, что встреча планировалась за 2 дня, не возможно не знать о конференции.

Потом… тот же работником МТСБУ приходит далеко после начала рабочего дня, и при этом говорит мне "ну, у меня же есть личные дела!"

Или как вам их просьба "нам нужна расписка виновника в том, что у нее нет полиса ОСАГО" или "приходите с виновником". Другими словами они предлагают мне попросить виновника «вырыть себе яму».

Также в МТСБУ начали возмущаться, что я уже сделал экспертизу авто, хотя у меня не было оснований ее не делать. Далее вы увидите почему.

Я обратился за помощью в свою страховую компанию, чтобы выяснить, как работать с МТСБУ. И мне посоветовали общаться с МТСБУ в письменном виде, а где надо устно, то вести себя понаглей.

16/6/05 я принес в МТСБУ все документы (которые у меня были) по ДТП, написал заявление, потребовал поставить на моей копии входящий номер. Тут они тоже потрепали нервы. Не хотели принимать документы, якобы потому, что не было на месте непосредственно того человека, который должен эти документы просматривать. Я сказал, что не уйду, пока не примут документы (или что-то в этом духе). Пришлось им принять.

Тем не менее, после некоторой переписки с ними, 10/10/05 я получил страховое возмещение от МТСБУ.

Далее я расскажу как общаться с МТСБУ, как обходить подводные камни. Сразу хочу сказать, что самый главный совет – это прочитать закон «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобі в ».

ПОДСТАВЫ: МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

Все было как "по азбуке". Классика жанра. Сзади моргающий Lexus. В мертвой зоне справа сзади, на крыле — Audi А8.
Место происшествия: проспект Победы, Берестейская — Нивки.
Время: 20 сентября, 2004, 12:00 (обед).

Не буду рассказывать детали моего происшествия. Детали подобных "разводов" описаны в статье "ПОДСТАВЫ НА ДОРОГАХ" на "Украине Криминальной" (http://www.cripo.com.ua). Почти все было как там описано. Рекомендую прочитать. Кстати, во многом благодаря этой статье все обошлось. Опишу особенности моего случая:

— Обе машины новые. Ну, может 2002-2003. Странно. Неужели бить такие машины выгодно? Хотя если машина ворованная или досталась другим бесплатным образом…

— Я не почувствовал как меня ударила Audi. И удивлялся, почему Audi настойчиво моргает сзади. Думал будет тупой наезд типа, "чего так ездишь?".

— Надо "отдать должное". Ребята сработали с хирургической точностью. Вмятин на кузове нет. Только десяток полос по лаку на заднем крыле и двери моей машины. Может даже обойдусь полировкой. На их (Audi) повреждения я даже не смотрел.

— Моя работа находится где-то в километре от "места преступления". Не останавливаясь, я заехал на свою стоянку. Стоянка не охраняемая, но там машин было много и в некоторых машинах были люди. Там же рядом — моя страховая компания. Эти обстоятельства, я думаю, были в мою пользу.

— "Разводящие" были … "люди не местные". Российский (на Lexus) и зеленый транзитный (на Audi) номера. Российский акцент. Наглость! На чужой вотчине… Куда смотрят наши бандюки? Или это обмен опытом? Или в доле?

— Разговор с ребятами из Audi получился короткий и лаконичный. Я так понял, что они "спешили и не хотели ждать ГАИ и страхового агента". 😉 Поэтому развернулись и уехали, не добившись своего.

Были и веселые моменты в этой истории. Меня развеселила их последняя фраза "Дай хоть $100", после того как я в очередной раз сказал: "Нет проблем. Вызываем ГАИ. Оформляем ДТП. Страховая компания возмещает вам ремонт."

И так, как из подобной ситуации выйти победителем? Повторю рекомендации УК. Купите себе страховку ГО. Будьте уверенней (но не наглейте) в разговоре с этими братками. ГАИ и страховка достаточное средство от этих "разбойников с большой дороги". Ну и конечно, самое главное, следите за дорогой! Они действительно подстраивают ситуацию лихо.

Кстати, скоро полис ГО станет обязательным документом. Наверно, "разводить" будет сложнее.

Также хочу посоветовать то, чего нет в УК:

— Так получилось, что, я по сути, уехал с места ДТП. Да, это грубое нарушение. И большой риск. Но возможно это сыграло мне на руку. Я приехал в знакомое и людное место. Так что лучше останавливаться в людных местах, если есть возможность. Более того, если Вы на 100% уверены, что это подстава и не чувствовали столкновения, то Вы можете специально дотянуть до людного и знакомого места. Но будьте аккуратны! Взвесьте все за и против таких погонь. НЕ ГОНЯЙТЕСЬ, а останавливайтесь сразу, если НЕ уверены на 100%, что это "подстава", или если Вы находитесь в незнакомом месте и не знаете где гонятся, или до знакомого места далеко, или если у Вас двигатель R4, 1.4L против V6, 3.0 (или что-то в этом духе). В большинстве случаев, я думаю, лучше остановиться.
— Установите себе вспомогательное сферическое зеркало заднего вида, для того чтоб расширить обзорность сзади и избавится от мертвой зоны. С одной стороны это позволит лучше контролировать дорожную ситуацию. С другой стороны, возможно, отпугнет "разводил".
— Также в Вашу пользу может сыграть тот факт, что Вы являетесь членом какого-либо автоклуба. Повесьте наклейку клуба. Воспользуйтесь EL (emergency list). Пусть одноклубники приедут и "привезут $100". И помогут сделать так, что разбойникам не захочется брать эти $100… 😉

Удачи Вам и не попадайтесь.

Денн
22 сентября, 2004

ПС: Отдельно меня порадовала моя интуиция, когда на предыдущей неделе я закончил оформление страховки ГО. Смотрите раздел Жизненный опыт.

Автор: Denn


"ПОДСТАВЫ" НА ДОРОГАХ

На дорогах Киева нынешним летом резко активизировалась деятельность криминальных "бригад", специализирующихся на "подставах". Провоцируя дорожно-транспортное происшествие, криминалитет обвиняет свою жертву в "нанесении имущественного ущерба". Запугиванием и угрозами физической расправы злоумышленники "потрошат" автовладельцев, принуждая последних к уплате мифических "долгов за ремонт", на "восстановление тачки". Жертвами разнузданной "братвы", как правило, становятся наши законобоязненные соотечественники, по своей наивности предпочитающие разрешить "конфликт" миром, без привлечения милиции. И в этом их роковая ошибка. "Ты встрял!.."

Свежий пример такой грязной "работы" мы обнаружили на форуме сайта AutoUA. Описанный там эпизод — классический.

"Еду в третьем ряду по проспекту Победы, только проехал перекресток на Шутова. Впереди меня метров за 50 идет новая белая "семерка". Включает правый поворот и медленно перестраивается вправо. В первом ряду черный, довольно большой "мерс" резко ускоряется и, круто принимая влево, бьет "семерку" в правое заднее крыло. "Подстава" просто классическая. Останавливаюсь и иду к ним. Возле "мерса" три бандюка, два накачанных, третий чахлый ("мозг", как я потом понял). "Мозг" с качком сразу ко мне, не пускать. Что надо? Говорю довольно громко, чтобы слышал и хозяин "семерки", мужичок лет 60: "Ребята я видел "подставу", буду свидетельствовать". "Мозг": "Мотай отсюда, а то прибьем!" По рожам видно, что действительно прибьют, на тротуаре как нарочно пусто. Говорю: "Бойцы", любое активное действие с вашей стороны ситуацию только усложнит". Качок мне: "Что, юрист?" и бьет меня по ногам, "мозг" пытается зайти сзади. Выкручиваюсь и выбегаю на дорогу, пытаясь остановить кого-то. "Бойцы" меня оставляют и метутся к своей машине. Никто не останавливается! Остановился таксист, подумав, что я голосую. Говорю: "Постой пару минут, будешь свидетелем, если драка завяжется". Подошел прохожий, драка (к моей огромной радости не завязывается, иначе была бы она недолгой). Напротив, ситуация кардинально меняется, "бойцы" начинают тыкать деду пачку денег. Мужик не берет, испугавшись, что она слишком большая. "Бойцы" бегом закрывают передний номер тряпкой, поднимают крышку багажника с номером и уезжают. Но мужик молодец, успел таки записать АА-5256-АС (а толку!). Прохожий предлагает пройти на улицу Шутова, написать заявление. Делаем ошибку, возвращаемся на машинах, покинув место ДТП (хотя не так и страшно, можно было вернуться и вызвать ГАИ). Возле райотдела машина с "гайцами". Пытаюсь объяснить ситуацию, не понимают минут пять. С третьего раза лейтенант таки "вьехал". Говорит: "Верните машину назад и вызовите ГАИ по телелефону, мы Вас не видели. Подъедем таки мы, но не скоро, у нас три аварии". Мужик обламывается, повреждения на его машине незначительные. Говорю: "Да не в машине дело, давайте гадов наказывать, я "заяву" накатаю, у меня на ноге ушиб, кровь сочится, побои сниму". Гаец: "Всех не накажешь, то, что это он тебя ударил, еще доказать нужно, но если хотите, возитесь". Мужик не хочет. Ну а меня тоже клиент в офисе ждет, нужно ехать. Плюнули, мужик выразил мне "мерси", разъехались…"

Расцвет и упадок промысла

Широкое распространение этого "промысла" в Украине пришлось на расцвет бандитского движения в первой половине 90-х. В те годы в крупных городах вовсю хозяйничала "автомафия", патронируемая лидерами преступных сообществ. "Подстава", в отличие от угона автомобилей, относилась к "элитарному", "чистому" виду преступной деятельности (как когда-то карманное воровство). Ибо успех "работы" зависел от артистичности исполнения как самой "подставы", так и последующих действий группы злоумышленников по "убеждению клиента", просчета его психологии. Законность отторжения имущества жертвы (денег, квартиры, авто) "узаканивали" прикормленные юристы и нотариусы.

По "промыслу" сильно ударила возросшая в конце 90-х активность подразделений МВД по борьбе с оргпреступностью, лишившая рядовых "бойцов" "крыш" в лице "папиков" преступного мира (кто-то сел на нары, кто-то ушел в мир иной), "отмазывавших" "братков" в случае их поимки. Не способствовал мастерам "подставы" и рост юридической грамотности населения. Все чаще и чаще потенциальные жертвы злодеев демонстрировали последним не законобоязненность, а законопослушность, чуть что — обращаясь к милиции и адвокатам. Но "рудименты" остались…

По мнению экспертов "УК", нынешняя активность "подстав" на дорогах Киева носит сезонный характер (бандюкам "на Крым заработать надо"). И осуществляется, скорее всего, "гастролерами" из других регионов страны. Возможен и возврат к прежнему "старой гвардии", отмотавшей сроки лишения свободы и не нашедшей применения своим талантам в новых условиях. Так ли это — должна сказать милиция, отвечающая за покой граждан на улицах столицы. Мы же расскажем об основных приемах, используемых преступниками. И способах противодействия им.

Классика жанра

Наиболее характерные приемы организаторов "подставы":

-вы следуете в левом ряду. Вас сзади "подпирает" машина, настойчиво мигая фарами: мол, уйди с дороги. Уйти можно только вправо, а там уже на вашем правом заднем крыле "висит" другая машина (если дело происходит ночью, то часто она идет без огней). Вам плохо видно — для большинства зеркал это "мертвая зона", к тому же Вас слепят сзади дальним светом. Вы принимаете вправо, а тот, кто у вас на крыле, резко прибавляет ход. Ваш бампер чертит по его левому борту. Кто виноват? Конечно, вы.

-экипаж "подставы" паркуется, не доезжая нескольких метров до правого поворота — например, до въезда на АЗС. Вы, таким образом, не можете повернуть из крайнего правого ряда — вам приходится объезжать стоящую машину. В момент поворота эта машина срывается с места. Потом не докажешь, что она стояла и никто ее не "подрезал".

-"подстава" в "засаде" всегда там, где маневры потенциальной жертвы требуют особой аккуратности. На перекрестках с круговым движением, на съездах с развязок, мостов, виадуков. На узких улочках с крутым подъемом Вы торопитесь, а перед вами кто-то еле ползет. Когда вы приближаетесь к ней бампер в бампер, она тормозит и быстро дает задний ход. Виноват, естественно, тот, кто сзади.

Жертвами "подставы" наиболее часто становятся женщины, особенно — демонстрирующие неуверенность в вождении. А также "чайники", пожилые люди и любители общения по мобильной связи — по причине рассеянности внимания со стороны последних. Психологический типаж жертвы дополняет его авто: как правило, новые "семерки", "восьмерки", "девятки", "десятки", "Фелиции", "Рено", "Гольфы", "ДЭУ" и т.д. Владельцы таких автомобилей достаточно состоятельны для того, чтобы расплатиться с "подставой" на месте, но вряд ли смогут противостоять натиску преступников.

"Подстава" боится стареньких дедушек на "убитых" машинах (чуть что — зовут милицию, и проку с них для вымогателей, как с козла молока) и новых дорогих иномарок — у их владельцев и уверенности в себе хоть отбавляй и связей. Какая-то "подстава" для них угрозы не представляет.

Как избежать "подстав" на дорогах?

Вычислить потенциальную "подставу" непрофессиональному водителю трудно, но можно. Во-первых, по поведению: машина, которая упорно "висит" на вашем заднем крыле — уже потенциальная опасность. Во-вторых, по марке машины: как правило, авто "подставы" престижное, но старое — "Mercedes", "BMW", "Volvo", "Cherokee" и т. п. какого-нибудь восемьдесят пятого года выпуска. Старье, но запчасти и покраска для которого по-прежнему стоят дорого. В-третьих, если ДТП все-таки случилось, "подстава" тут же продемонстрирует обилие "свидетелей". У вас же свидетелей, понятно, не будет вообще: приведенный выше случай, когда невольный свидетель ДТП вступился за жертву и при этом действовал грамотно — редкий.

Противостоять "подставе" просто. Сотрудники милиции и практикующие юристы едины во мнении, выдавая один рецепт: действуйте по закону!

-Ни в коем случае не покидайте место происшествия, не двигайте машину.
-Немедленно вызывайте ДАИ.
-Не отдавайте бандитам документы и ключи от машины.
-Не соглашайтесь ехать ни на какую "оценку ущерба" — когда ДТП оформит ДАИ, тогда и будете оценивать.
-Главное — не теряйте самообладания. Угрозы бандитов в ваш адрес ничего не стоят. Самое большее, что они смогут Вам сделать — ударить, да и то не сильно, ибо "под статью"идти им никак не хочется.

И уж вовсе Вам нечего бояться, если ваша машина застрахована. Услышав об этом, "подстава" тут же ретируется, ибо ей никак "не улыбается" встретиться с адвокатами страховой компании и ее службой безопасности. Сотрудникам последней не представит труда навести справки о членах экипажа "подставы", а такая "засветка" бандюкам уж и вовсе не нужна.

Источник: "УК"

СТРАХОВАНИЕ: ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

В ноябре 2003 года решил я застраховать гражданскую ответственность перед третьими лицами. Страховой полис решил купить в "Страховой группе ТАС". Вроде серьезная контора, целый холдинг, много предприятий. Пришел к ним, приняли сразу, очереди не было. Женщина, страховой представитель ТАС, в солидном возрасте, выглядела весьма убедительно и профессионально. Сразу же в этом же здании в отделении ПриватБанка заплатил за страховку, получил квитанцию. Страховой представитель заполнила полис, я его получил. Все в общем и целом прошло без заминок и у меня осталось неплохое впечатление… до августа 2004 года.

В августе 2004 так получилось, что я пересекся со страховым бизнесом. И тут я решил еще раз детально прочитать свою страховку. Когда я рассматривал страховку, я поймал себя на том, что не могу найти год… любое упоминание года. Каково было мое удивление, когда я увидел такую строчку:

 

Да, мне было стыдно, что этого я не заметил сразу. Но лучше позже, чем никогда. Естественно я рванулся звонить в ТАС для того, чтобы выяснить, как такое могло случится. И тут произошло удивление #2. По телефону, указанному на полисе, мне сказали, что компании ТАС по этому номеру никогда не было.

Лично для меня эти две, казалось бы, невинные ошибки выглядели весьма странно и подозрительно.

Кто-то скажет: "Так ведь полис — это документ строгой отчетности, все сведения есть у страховой компании. К тому же у Вас есть квитанция, в которой указан год". Так-то оно так, только я не нашел своей квитанции. Выбросил… а может мне ее не дали, не помню. И уверен, что далеко не все люди собирают и аккуратно сохраняют квитанции. Может на это и делается расчет в подобных случаях? Потом.. Да, верно, это документ строгой отчетности и, следовательно, должен строго заполнятся. А так, если не дай Бог что-то случится, и я буду обращаться в ТАС, то мне возьмут незаметно поставят год, скажем, 1917 от рождества христова, и скажут: "Сам подписал, сам дурак". Вряд ли будут таким заниматься, если надо будет выплатить какие-то $100. А если $5000? Может и делался расчет именно на такой "дорогой" случай?

И самое главное: из пункта договора следует, что я не заключил этот договор. Проще говоря, у меня на руках "чертовски мягкая бумажка".

То есть, нет "момента", нет договора.

Далее… Номер телефона. В некоторых страховых компаниях требуют, чтобы при наступлении страхового случая (ДТП) Вы немедленно позвонили страховой организации для того, чтоб на место выехал эксперт компании. В ТАС с этим попроще. Они требуют, чтобы Вы "повідомили страховика протягом трьох робочих днів про настання страхового випадку".

Но что если я где-то за "кудыкиными горами" в "тридевятом царстве"? Мобильного нет и/или нет денег? Да может быть куча причин, по которым может быть не возможен немедленный звонок. Опять же, не сообщил — сам дурак.

Я не знаю, специально были допущены эти незначительные ошибки или нет, но я думаю они были бы достаточными для того, чтобы мне отказать в выплатах.

Поэтому:

— Проверяйте каждый заполняемый пункт полиса. Все должно быть заполнено. Или же должен стоять прочерк.

— Проверяйте контактную информацию. Позвоните по контактному телефону прямо из офиса страховой компании.

Автор: Denn

СКИДКА ЗАДНИМ ЧИСЛОМ

Купил в апреле (2004) задние тормозные колодки. Покупал в АТЛ. Когда поехал менять колодки, оказалось, что я немного поспешил и старые колодки могут "пройти" еще более 10К км. (До этого, другие мастера сказали, что колодки в очень изношенном состоянии и предложили поменять…) Решил доездить.

Кроме задних тормозных колодок, на подходе у меня были передние тормозные диски. Как оказалось замена тормозных дисков была более актуальной чем задних тормозных колодок. И я решил поменять новые задние тормозные колодки на передние тормозные диски. Это уже было в Июне. Поменять решил там же — в АТЛ. Официально обмен и возврат в АТЛ работает в течении 2 недель — вроде как уже поздно менять. Ну, думаю, спрошу. Спрос в лоб не бьет.

По дороге на работу заехал в АТЛ и спрашиваю можно ли поменять. Как и ожидал мне отвечают: "Нельзя. 2 недели прошло." Я говорю, мол, "Будьте добры… может как-то можно… нафиг мне колодки и т.д.". ОК, продавец перезвонил менеджеру. Менеджер дал добро, и я успешно поменял (с доплатой) себе колодки на тормозные диски.

Спустя 3 дня вспомнил, что я забыл на сумму доплаты за диски применит 10% скидки по АТЛовской карточке. Приезжаю. Так мол и так хочу применить скидку (а это 30 грн). Кассир посмотрел на меня большими глазами и начал тупить. Типа, "Вы купили… менять уже нельзя. Можно только при покупке… Как Вы это себе представляете? Что, я должен из кассы вытащить и отдать Вам деньги? Задним числом нельзя" и т.д. На что я ему отвечаю что-то типы: "Я не знаю как эта операция у вас проводится, но, в принципе, эту операцию можно провести как "вернул товар и купил его сразу же обратно"". Тут кассир начал еще большую пургу гнать: "Несите товар… Давайте свой паспорт… Пишите заявление на директора… Осмотрим диски на предмет брака… Потом в течении от 30 минут до двух недель, будем решать вопрос о возврате…". Я говорю "Вы че? Как дела вообще…? Какой смысл этих формальностей, если я эти диски все равно забираю… Что мне надо, так это скидка… и все… Давайте переговорим с менеджером по этому вопросу."

Менеджер в итоге все сделал без лишней тупизны, заявлений и паспортов. Спасибо и респект.

Я уверен, что кассир не хотел решить проблему самостоятельно, потому что не знал как, или эта процедура — нетривиальна. И это не единичные случай, и не только в АТЛ. Почему-то если продавцы, кассиры, не компетентны в каких-то нюансах или внештатных ситуациях, они пытаются "отшить" клиента (а в некоторых случаях — наглым образом). Как для меня так в подобных ситуациях куда более было бы логичным, да и приличным тоже, просто сказать: "Я не уверен. Сейчас посоветуюсь с начальством." Так нет же, многие строят из себя "всемогущих" и "всезнающих". С другой стороны, в принципе, в таких проблемах виновато само руководство. Открытость, вежливость, инициативность должны культивироваться в компаниях.

Поэтому, с одной стороны, спасибо АТЛ, за то что хоть все таки у менеджеров есть представление о политике работы с клиентами и они могут решать вопросы, но с другой стороны, хотелось бы чтоб все решалось по быстрому и с минимальными затратами.

Автор: Denn

Как мне на СТО бесплатно покрасили капот

Летом 2003 года я попал в маленькое ДТП с… КАМАЗом. Догнал КАМАЗ, когда тот резко затормозил, и несильно ударил его в запаску. В результате: разбил правый передний поворотник, фара тоже повредилась слегка, небольшая вмятина крыла в области возле поворотника и погнулся уголок капоты. Все слегка, но задето было аж три единицы кузова — крыло, капот, фара. КАМАЗ же отделался легким испугом — запаска выжила без повреждений. ГАИ не вызывали. Водителю КАМАЗа сказал, чтоб ехал себе спокойно. (Хотя он просил, чтоб я ему написал, что у меня претензий к нему нет. Я не написал. Не писательское настроение было, да и зачем…).

Я решил менять полностью фару, рихтовать и перекрасить крыло и капот. Боялся, что надо будет перекрашивать полностью капот и крыло, а это может быть более 100 у.е.

Отрихтовал я крыло и капот на Совках в гаражах (не помню улицы). Хлопец, сделали рихтовку отлично. Красить тоже решил на Совках, но на другом СТО (тоже забыл название, буду называть просто СТО), где я уже неоднократно красил свои автомобили, и где в принципе делают не плохо.

Приехал на СТО. Маляр посмотрел и сказал, что лучше перекрасить полностью капот и крыло. Я сказал, что стоимость за полную перекраску великовата (>$100), и спросил, есть ли варианты подешевле. Мастер сказал, что можно, в принципе покрасить частично, перепылом (сделать незаметный переход покрашенной области на старую краску). Ну, если, можно, тогда можно. ОК. $30 за работу. Краска (PPG) у меня уже была, с предыдущей покраски, которую я делал за полгода до того, т.е. зимой 2002-2003 (тогда подкрашивал крылья у этого же маляра). Естественно, я спросил маляра можно ли использовать ту краску. Также, я попросил маляра подтвердить, что поверхность крыла и капота будет в тон машины и перехода не будет видно. На оба вопроса я получил положительные ответы. Итого: с меня $30 за работу, краска и машина; с маляра покраска перепылом в течении день. Это то до чего мы договорились с маляром.

Машину отдал утром. Звоню мастеру ближе к вечеру. Спрашиваю можно ли забирать машину. На что мастер начинает "мяться", что-то не то… Говорит, что надо оставить машину еще на день, так как лак еще не высох и надо еще полировать. Я говору, что ОК, если еще надо день поработать над машиной. Надо так надо, но машина мне нужна на вечер и утро. Договорились, что я вечером заберу машину, а утром снова привезу. Когда вечером приехал за машиной, мастера уже не было, и покрашенное место (крыло и капот) странно как-то выглядело. Во всяком случае я такого не видел. Место покраски выделялось. Ну, ладно, думаю, если нужна еще полировка, то все может стать на свои места. Тем не менее закралась мысль, что не все так просто…

Приезжаю утром. Оставляю машину. Звоню ближе к вечеру. Мастер не в духе, говорит, что отполировал, но, тем не менее, все плохо… Приезжаю вечером. О ужас! Место покраски гораздо темнее чем остальная часть кузова. К тому же переход довольно резкий. Мастер сказал, что причина — старая краска, которая полгода хранилась смешанной в баночке и вероятно растворитель частично выветрился. Короче, покраска никуда не годится. Договорились с маляром, что надо перекрашивать (при чем бесплатно) полностью крыло, на этот раз уже новой краской. А на счет капота маляр начал мяться: мол, это большой кусок работы, много других машин, и вообще это вроде как уже не бесплатно. И вроде как на оплате настаивает начальник СТО. Что интересно начальник настаивает после того, как маляр рассказал все как было. Это как раз тот случать, когда начальнику стоит поучится политике работы с клиентами… Не помню деталей дальнейших переговоров с маляром и начальником, но моя позиция была такова, что я делал все как мне говорил маляр, а он профессионал. В итоге, СТО все таки перекрасила полностью капот новой краской. Правда, пришлось мне подождать несколько дней пока мастер не освободился от другой работы. Но радовало то, что мне сделали за $30 ту работу, которая стоит >$100. Спасибо мастеру. Я ему по окончанию работы презентовал сувенирную бутылку водки Smirnoff, хотя в ПРИНЦИПЕ это было не обязательно, но человек провозился со мной и терпел "наезды" начальника… К тому же маляр зашпаклевал маленькую вмятину (вроде как что-то тяжелое свалилось) на капоте, которая уже была у меня на момент покупки авто.

Я считаю, что когда ремонтируешь авто на СТО всегда важно, как можно детальней оговорить условия выполнения работы и, что главнее всего, это договориться о результате, т.е. мастер должен подтвердить конкретное количество и/или качество, которое Вы получите в конце ремонта, на пример:

"Да, после замены опорного подшипника развал регулировать не надо."
"Да, после чистки инжектора расход топлива будет меньше, не будет провалов при резком нажатии газа."
"Да, после замены маслосъемных колец, расход масла сократится до 500мл на 10000 км"

Как правило, такие подтверждения тяжело "выбить" из мастера, но чем конкретней обещание тем лучше для Вас проконтролировать качество работы и предъявить претензии, если что…

В этом случае, возможно, если бы маляр не подтвердил бы:

— возможность использование старой краски и
— того что поверхность капота и крыла будут однотонными и без переходов

мне бы не покрасили капот бесплатно. Равно, как бы мне и не покрасили если бы мастер (или начальник) был бы недобросовестным, и начал бы тупо отмахиваться от претензий.

Автор: Denn

Хамство мастеров и как с этим хамством бороться

Где-то в середине апреля (2004 года) приехал я на СТО "Интер-Авто-Сервис" (что на Златоустенской), сделать диагностику ходовой. Что-то постукивало спереди слева, на неровностях. Мастер Павленко В.В. (седой мужик, лет 40-50) сказал, что, мол, все подъемники заняты, и мест нет или слесари-ходовики заняты. Не помню точно надуманных причин, но факт в том, что скорее всего надо было бы приехать в другой день. После того, как я попросил мастера Павленко В.В. уточнить, точно ли дела обстоят так плохо, оказалось, что все таки принять мою машину смогут. Приняли.

Ходовики (Сергей и еще один слесарь) отработали на отлично. Излазили все. Много чего нашли, в основном не критичного. Я все записал. (Хотя по большому счету могли и сами все записать. Но ладно…)

После окончания диагностики попросил мастера Павленко В.В. сказать стоимости ремонтов, которые надо было сделать по результатам диагностики. В частности, мастер Павленко В.В. сказал, что замена заднего подшипника ступицы стоит у них 45грн.

Спустя несколько дней, обзвонив разные СТО, решил все таки ремонтировать на СТО "Интер-Авто-Сервис". Ходовики хорошие и цена тоже ОК.

Приехал к ним в субботу (24 апреля). Мастер был другой, Кулик Е.В. Попросил уточнить стоимость ремонта. Мастер Кулик Е.В. сказал не 45 грн, а уже 60 грн. Я говорю, мол, мне Ваш коллега (Павленко В.В.) сказал, что 45грн. Мастер Кулик Е.В. помялся, но все таки сказал, что сделают за 45 грн, раз уже сказали 45 грн (в принципе правильный подход). Но слесарей свободных не оказалось и предварительно договорились на воскресенье. Также, договорились, что я перезвоню в этот же день (субботу) и подтвержу, что ремонт буду делать в воскресенье, так как мне надо было еще купить деталь (подшипник). Купил. Перезваниваю.

Мастер Кулик Е.В.: "Ой, в воскресенье не получается…"
(Я так понял, что ходовик (не Сергей) просто обломался выходить в воскресенье. Дали уже трубку Сергею непосредственно тому кто делал диагностику (вроде как правило у них такое, кто диагностировал тот и ремонтирует).
Я: "бла-бла-бла… Когда?"
Слесарь Сергей: "бла-бла.. Понедельник (26 апреля) утром, к открытию СТО.. бла-бла".

ОК

Странно, почему ходовики и слесари решают организационные вопросы с клиентом. Я, при этом переговорил, чуть ли ни со всеми ходовиками СТО, в то время как я должен обо всем договорится с мастером смены. Бред.

Приезжаю в понедельник в 9:30. На смене уже знакомы мастер Павленко В.В. Он, "естественно" не знает ни о каких договорах с мной. А ходовик, с которым, я говорил в субботу и, который должен был делать мне в воскресенье и, как выяснилось, должен был подстраховать Сергея в понедельник, разводит руками перед мастером, мол, "занят".

Мастер Павленко В.В. мне (дословно!): "[бла-бла-бла] Ничем не могу помочь."
Я с большими глазами: "Как? Я ведь договаривался…"

Короче мастер, сказал ждать Сергея, когда тот придет на работу. ОК. Прождал где-то час. Надо ехать на работу. Я к мастеру Павленко В.В., мол "что за бардак? Никто ничего не может сделать… и т.п." Ответ (дословно!): "Что я виноват? Я не договаривался…"

Странно, ведь мне как клиенту абсолютно все равно с кем я договаривался. Я обращаюсь на СТО с проблемой, а как все организовывается не мои проблемы.

Спрашиваю, когда можно в очередной раз прийти, так как мне уже надо ехать, а ходовиков нет. Договорились с Павленко В.В., что я перезвону (в этот же день) и договорюсь с Сергеем лично.

Вопрос: зачем нужен мастер смены, если клиент должен организационные вопросы решать с слесарями непосредственно? Деньги принимать? Тогда я буду лучше платить слесарю лично. Но о деньгах дальше. (На этом месте из-за этих беспорядков у меня возникла принципиальная позиция.)

Ах, да, еще, я попросил сразу уточнить стоимость ремонта, и при этом сказал, что после диагностики, мол, Вы сказали что стоимость — 45грн. На что он мне ответил, что "там посмотрим… надо поговорить с Сергеем…" Хм…. ?? ОК, посмотрим, так посмотрим. Я уехал.

Перезвонил Сергею. Договорился. Прихожу на следующий день (27 апреля). Тот же самый хамский мастер Павленко В.В. на смене. Павленко В.В. с Сергеем пошушукались.

Мастер Павленко В.В.: "ЗнаеШЬ, стоить тебе это будет 60гнр." ([Почему на ТЫ? Вроде коров с ним не пас. Ну, да ладно.)
Я: "Почему?"
Мастер Павленко В.В.: "Та, я тогда не заметил, что у тебя дисковые тормоза."
Я: "Мне кажется, что я тут ни при чем…Я попросил Вас просто сказать стоимость и все… К тому же, возможно, я бы поехал на другое СТО если бы сразу знал реальную стоимость…"

ВНИМАНИЕ! Мастер Павленко В.В.: "Ну, так едь на другую СТО" БЕЗ КОМЕНТАРИЕВ.

ОК, думаю, буду ремонтироваться здесь. Хер с ним. Но, думаю, так это оставлять нельзя.

Сергей поменял подшипник ступицы. Все отлично. (Правда хотел втюхать мне смазку Кастрол для подшипника. Но смазал, в итоге бесплатно. Спасибо.)

Я к мастеру Павленко В.В.: "Так, сколько?" (думал, чувак все таки поймет, что не прав, и скажет 45 грн)
Мастер Павленко В.В.: "60 грн"
Я: "Ну, хорошо, поступим так, я оплачиваю Вашу ошибку, которая стоит мне 15грн и несколько безрезультатных поездок на СТО, и 45грн за ремонт. При этом Вы говорите как можно связаться с Вашим начальником."
(Мастер позеленел от злости)
Мастер Павленко В.В.: (ВНИМАНИЕ) "[Sensored]… Хорошо 45 грн и чтоб я тебя здесь больше не видел." (Взял 45 грн.)
Я: "Что? Вы уверены, что это имеете ввиду? Как это так?"
Мастер Павленко В.В.: "Я больше не приму твою машину на ремонт! У меня всегда будут заняты подъемники!"
Я: "Так, как я могу найти Вашего начальника?"
(Чувак начал убегать… типа, вернулся к работе. Но, думаю, нет, я тебя достану.)
Я: "Сколько будет стоить замена опорного подшипника?"
Мастер Павленко В.В.: "Не знаю!" (хотя он мне говорил после диагностики)
Я: "В смысле? А кто знает?"
(Мастер снова убегать. Убежал в цех. Выходит с Сергеем.)
Мастер Павленко В.В. Сергею: "Скажи ему сколько будет стоить замена опорного подшипника."
Сергей мне: "Бла-Бла-Блаб… 75грн"
Мастер Павленко В.В. Сергею: "И сделай так, чтоб не ездили (типа, я и другие клиенты) по 100 раз."

Вот Вам совковый сервис в наши дни.

Что делать в подобных случаях?

Во первых, это зависит от Ваших целей. Кто-то б заплатил 60 грн и уехал. Возможно, для кого-то это было бы правильным решением. Почему нет, если бы за время, которое такой клиент бы потратили на решение спора, он (этот клиент) бы выиграли больше в другом месте? Правда, мало кто из этой категории людей ездит на подобные СТО как "Интер-Авто-Сервис".

Другой просто б не захотел портить себе (а может даже и мастеру) настроение. Тоже вариант. Тоже прав, по своему.

Но, если Вы заняли принципиальную позицию, то думаю надо вести себя так.

Надо объяснить с чем Вы не согласны. Что, по Вашему мнению, не правильно по отношению к Вам. Надо дать понять, что мастер лажанулся. В случае непонимание дать понять, что Вы можете апеллировать к вышестоящим… и стоит мастеру подумать.

В большинстве случаев мастера, начальники смен, боятся своего начальства. И если они понимают, что лажанулись, то не будут рисковать и не будут воевать с клиентом до последнего. А как правило люди думающие понимают, где они напортачили, но все равно не соглашаются с Вами по причине своей гордости, "крутизны", жадности, "принципиальности" и других субъективных причин. Даже если начальник лоялен к мастерам, то все равно зачем мастеру лишние выяснения и прецеденты. В любом случае такие ситуации не попадут в актив мастера смены, а скорее попадут в "пассив"… (Ну, и конечно в черно-белый список Опель-клуба.)

Что интересно, начальники "не гаражных" СТО все таки понимают политику работы с клиентами и как правило становятся на их (клиентов) сторону. И мастера это знают.

Поэтому, мастера со скрипом в душе, в конечном итоге идут навстречу клиенту.

Послесловие…

12 мая, 2004 звонил на СТО "Интер-Авто-Сервис". Мастер Павленко В.В. сказал, что замена опорного подшипника стоит уже 95грн. Итого стартовая цена была 85грн, потом 75грн, а сейчас 95грн. Все это говорил 1 человек в течении месяца. Также говорил со слесарем Сергеем. Сказал, что я могу приезжать 13 мая утром.
Звонил 13 мая. Павленко В.В. сообщил, что снова все занято…
Хоть ходовики у них и хорошие, но эту работу я на этом СТО больше делать не буду.

Автор: Denn

ПРИЧУДЫ УМС

Давно хотел написать про странности в работе УМС со своими клиентами. Но как-то руки не доходили. Наконец решился. Решился после акции "мобильная революция" 1 сентября. После проблем УМС со связью (которая до сих пор не идеальная) в начале сентября. После разбирательств Антимонопольного комитета о монопольном положении УМС (и КС) и высоких тарифах. Внесу и я свою посильную лепту и поделюсь своим недоумением по поводу действий УМС. Случай мой частный и не такой глобальный, как, скажем, "революции". Но ведь все глобальные проблемы, так или иначе, связаны с мелочами, в том числе с мелочами ежедневной работы с клиентами, с корректностью, с логичностью действий по отношению к клиентам.

Итак, в феврале 2004 я захотел подключиться к УМС по акции (Motorola С350 за 199грн). Подключиться я не смог, так как у меня на лицевом счете в УМС был долг. Долг возник у меня в 2001 году, когда я подключился по контракту, и по объективным причинам не смог пользоваться мобильной связью и вовремя расторгнуть договор. Да и, в принципе, причины не столь важны, как вы увидите далее. В 2001 году, когда на счету у меня оставалось около нуля гривен, мне заблокировали телефонию. Потом в течение нескольких месяцев взимали абонементную плату, при этом я не мог пользоваться услугами. Ну, а потом взимать деньги прекратили. Почему, если уже на то пошло? Взимали б пожизненно.

Почему, собственно, УМС позволяет взимать деньги ни за что, т.е. деньги снимались с моего лицевого счета, но пользоваться услугами УМС я не мог? Хорошо, договор, но почему УМС позволяет себе составлять такие договора, которые оставляют возможность взимать деньги просто так. Я считаю это, в принципе, не честным по отношению к своим клиентам.

С другой стороны, почему УМС делает препятствие в виде долга по СТАРОМУ договору и не дает мне возможность подключиться ПОТОМ. Ведь я бы мог принести УМС деньги в виде стоимости подключения (по акции) и ежемесячной абонементной платы, и оплаты разговоров в течение многих месяцев. Ведь нет гарантии, что я все-таки выплачу долг. На данный момент я подключен к КиевСтару и чувствую себя нормально. И я не знаю, что должно произойти, чтоб я был готов оплатить 400 грн долга и уйти от КС. Я не вижу выгоды в этом, равно как не вижу объективной выгоды для УМС "содержать" этот долг.

Мне лично кажется, что УМС не задавалась вопросом, а что ж важнее и выгодней:

1. Иметь на счету должника "виртуальный" долг и держать должников по другим операторам, не имея гарантии, что должники все-таки выплатят долг. Я думаю, что мало должников выплачивают крупные долги (скажем, долги более 100-200 грн). Т.е. большая часть общей задолженности, вероятно, остается невыплаченной.

Или

2. Аннулировать "ВИРТУАЛЬНЫЙ" долг, дать должникам возможность перейти в УМС и принести РЕАЛЬНЫЕ деньги за подключение, депозит, абонементную плату, телефон и т.д., которые должники, в противном случае, буду продолжать платить другим операторам.

Я лично не могу найти разумного объяснения таким "зависшим" долгам. Более того, я вижу аргументы против этих задолженностей. Если есть реальный мотив потребителя принести деньги, зачем эту возможность блокировать?

Подключиться по этой акции все-таки хотелось, и я решил написать в УМС и попросить простить мой долг. А может быть УМС все-таки "осенит". К тому же я слышал, что УМС однажды уже прощала долги массовым образом. В начале решил я написать на э-почту, http://www.umc.ua/ask_umc_u.html . Вот что я написал:

Прошу мне простить долг в 405.67 грн.

Недавно я хотел подключится по акции (Motorola С350 за 199грн), но не смог, так как вспомнил, что у меня на лицевом счете в УМС долг. Долг возник у меня в 2001 году, когда я подключился по контракту. В том году, когда на счету у меня оставалось около нуля гривен, мне заблокировали телефонию. Потом, в течении нескольких месяцев взимали абонементную плату, при этом я не мог пользоваться услугами. Ну, а потом взимать деньги прекратили. (Почему?)

Основаниями для аннулирования долга считаю то, что УМС взимали деньги ни за что, т.е. деньги снимались с моего лицевого счета, но пользоваться услугами УМС я не мог.

Вы можете сказать, что это были условия договора. Возможно. Но почему УМС делает препятствие в виде долга по СТАРОМУ договору и не дает мне возможность подключится СЕЙЧАС. Ведь я бы мог принести УМС деньги в виде стоимости подключения (по акции) и ежемесячной абонементной платы, и оплаты разговоров в течении многих месяцев. К тому же, совсем нет гарантии, что я выплачу долг. На данный момент я подключен к КиевСтару.

Что для УМС важнее и выгодней:

1. иметь на моем счету "виртуальный" долг и держать меня в КиевСтаре, не имея гарантии, что я заплачу долг

или

2. аннулировать "ВИРТУАЛЬНЫЙ" долг в 405.67 грн, дать мне возможность перейти с КиевСтара к Вам и принести РЕАЛЬНЫЕ 599 грн (400грн депозита и 199 грн за телефон), которые я, в противном случае, буду продолжать платить КиевСтару?

Я лично не вижу смысла в этом долге. А Вы? В чем смысл?

Прошу оценить мой случай не с формальной, а принципиальной точки зрения, и дать мне ответ как можно скорей.

Спасибо,
[фамилия] Денис Вячеславович

Ответ, который я получил от УМС:

Уважаемый Денис Вячеславович!
Отношения между компанией UMC и абонентами регламентируются законами Украины, законодательными документами, а также. Договором на предоставление услуг мобильной связи и Правилами пользования сетями мобильной связи UMC. (http://www.umc.ua/umc_network_rules_u.html). Описанная в Вашем заявлении ситуация оговорена в п.2.2. и п.5.1.8. вышеуказанных Правил :
2.2. Договір не може бути укладеним або не набере чинності, якщо Клієнт має заборгованість перед UMC за раніше укладеними договорами;
5.1.8. UMC має право відмовити Абоненту в новому підключенні за наявності непогашеної простроченої заборгованості по раніше наданих послугах мобільного зв'язку;

Предоставление услуг связи по Вашему "старому номеру" и формирование счетов за услуги происходило без нарушения со стороны UMC документов, регламентирующих взаимоотношения между абонентом и UMC.
==========================================================
По иным вопросам информационного характера также можете обращаться к нам в Центр Обслуживания Абонентов UMC по телефону 8-800-500-0-500 (звонок бесплатный), мы работаем круглосуточно, или пишите нам по адресу: umc@umc.com.ua Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script

Всего Вам доброго.
С уважением, Центр Обслуживания Абонентов.

Как видим, на мои вопросы по сути и просьбы УМС не ответила. Я думаю, они даже не вдумались в суть, а "тупо" следовали своим внутренним инструкциям по этому поводу.

Но посмотрим на другие пункты "Правил пользования сетями мобильной связи UMC".
4.1.2. своєчасно оплачувати рахунки за надані з боку UMC послуги згідно із визначеним у Договорі та/або Правилах порядком розрахунків, сплачувати авансові внески до моменту фактичного використання раніше внесеного авансу;

"за надані з боку UMC послуги". Какие услуги я получал в течение срока, когда мне начисляли долг, т.е. после блокировки телефонии?

К тому же другой пункт договора гласит:

6.1.3. надавати Абоненту інформацію про діючі тарифи, Правила, інформувати про використання внесеного авансу, надавати іншу, пов'язану з наданими послугами, інформацію;

"інформувати про використання внесеного авансу". Меня никто ни о чем не "информировал". Почему?

Согласно какому пункту договора мне начислялись суммы при отключенной телефонии, в результате чего у меня возник долг?

На все эти вопросы (включая вопросы в моем обращении) в УМС мне не смогли ответить. В своем ответе УМС продемонстрировала бюрократический подход в общении со своими клиентами, и нежелание помочь. Даже если работник УМС не знал, как помочь, но разрешить эту ситуацию в принципе можно, то почему меня не направили к представителю УМС, который мог толково "разрулить" ситуацию. Но дальше больше. Я решил задать свои вопросы официальным запросом по обычной почте. Текст сообщения оставил тот же. Но обратился непосредственно к Генеральному директору СП "УМС" Эрику Франке.

Генеральному директору СП "УМС"
Эрику Франке
от [фамилия] Дениса Вячеславовича
лицевой счет №…

ЗАЯВЛЕНИЕ

[Текст, который я привел выше.]

Подпись, число

Спустя приблизительно две недели пришел ответ. Ответ, который лично меня отвернул от УМС окончательно. Я не считаю, что один из лидеров рынка должен позволять себе такие ответы. Такая работа с клиентами — это утопия.

Это откровенная отписка.

Во-первых, осмелюсь сказать, что сам ответ не оформлен должным образом. Где дата? Где Исходящий номер документа?

Во-вторых, сколько клиентов УМС знают Закон Украины "Про звернення громадян"? А сколько клиентов УМС реально оформляет по закону? Я думаю мало. Очень мало, если вообще есть такие. И это естественно. Я глубоко убежден, что уважающая себя компания должна рассматривать ЛЮБЫЕ сообщения клиентов, в любой форме. Ведь взаимодействие с клиентом может помочь компании решить свои рыночные проблемы и избежать проблем в будущем. И не важно, насколько сложно организовать службу поддержки именно правильным образом. Система должна подстраиваться под клиентов.

В-третьих, посмотрим как выглядит ст. 8 Закону Украины "Про звернення громадян". Рассмотрим суть требований закона.

Стаття 8. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

Сложно возразить этой статье закона. Все верно. Но какое отношение имеет эта статья к моему обращению? По всей видимости УМС не понравилось, что в сообщении не было "місця проживання". Но ведь есть лицевой счет (и копия договора)! И если ПОДУМАТЬ, то определить мой адрес не составило труда.

К тому же Виноградов должен был указать конкретную причину отказа. Это предусмотрено тем же Законом Украины "Про звернення громадян". Стаття 5. "Вимоги до звернення":

"Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження,…"

Все это лишний раз доказывает, что это отписка, что УМС развернута к своим клиентам пятой точкой. УМС демонстрирует нелогичность своих действий и "нерыночное" отношение к клиентам.

То, что многие не довольны работой УМС, а именно, качеством связи, ценами, работой с клиентами имеет под собой основания. И разбирательства антимонопольного комитета по этим поводам должны были случиться. Правда, я лично не верю в эффективное регулирование государством деятельности УМС, равно как и КС. Лобби владельцев этих двух операторов куда могущественней, чем какой-то комитет. Во что я верю так это в конкуренцию, в рыночные отношения. Будем ожидать выхода на рынок DCC со своей сетью GSM. Может тогда цены на мобильную связь упадут, а на первый план будет выходить качество и работа с клиентом. Может тогда УМС будет дорожить КАЖДЫМ своим клиентом (как потенциальным, так и существующим), а суть обращения (предложения или жалобы) клиента будет гораздо важнее, чем форма этого обращения.

Как мне СТО «Блиц-Авто» вернула стоимость АКБ и стоимость диагностики

31 декабря 2003 я поставил свой автомобиль Opel Vectra A 2.0 CD на стоянку. Через 11 дней, 10 января 2004, я пришел забрать машину и обнаружил, что авто не реагирует на команды брелока снять автомобиль с сигнализации, не срабатывает центральный замок, не заводится двигатель, не горят лампочки на приборной панели при попытке завести двигатель, не работает приемник, остановились штатные часы автомобиля. Попросил соседей по стоянке «прикурить». Не получитось – коленвал едва прокручивался. Подозрение упало на стартер и\или АКБ (Delphi). Попросил отца отбуксировать на СТО Блиц-Авто, которая находится через дорогу от стоянки.

На СТО открыли заказ-наряд на диагностику электросети моего авто.
Электрик измерил напряжение на клемах АКБ, при выключенном зажигании. Напряжение составило около нуля вольт. Попытались завести авто от прикуривотеля-зарядного устройства (точно не скажу что это было). Колен вал едва дернулся и все. Что интересно, стрелка тахометра истерически дергалась и было слышно какое-то электрогудение из моторного отсека. Электрик померил что-то на стартере и сказал что скорее всего причина в АКБ. Чтоб проверить это электрик поставил рабочую АКБ, после чего авто завелась легко. Электрик подтвердил, что моя АКБ Delphi вышла из строя и подлежит замене. Электрик предложил на выбор или оставить «умершую» АКБ у них на СТО (они сдают плохие АКБ в утиль) или забрать АКБ с собой. Я решил оставить АКБ на СТО. Тут же я поехал в магазин АТЛ и купил новую АКБ Исток 62Ач, 12В. Приехал. Поставил. Все ОК. Попросил еще раз внимательно проверить єэлектрооборудование авто, чтоб новый АКБ не постигла участь старого. Проверил – все OK. Также обратил внимание электрика, что АКБ Delphi не такая уж старая — всего 1.5 года, и для меня очень странно, что АКБ так быстро вышла из строя. На что электрик продолжал убеждать меня, что такое может происходить.
Оплатил заказ-наряд и уехал.

На следующий день, когда я забирал авто со стоянки, я вспомнил, что индикатор на АКБ Delphi (которую оставил на СТО), показывал «недозаряд» (черный глазок), а не «в утиль» (белый глазок). Сразу как то не сообразил. И решил забрать АКБ Delphi и отвезти на диагностику в пункт гарантийного обслуживания (ПГО) АКБ. Когда пришел за АКБ на СТО Блиц-Авто, обнаружил, что АКБ стоит на зарядке (ведь должен был пойти в утиль????). Забрал АКБ без проблем.

На следующий день поехал на ПГО. Электрик ПГО сказал, что АКБ Delphi рабочая, но сильно разрядилась, и надо просто подзарядить. Оставил у них на подзарядку. Попросил проверить электрооборудование авто. В результате электрик обнаружил утечку тока в сети авто из-за чего, вероятно, и села АКБ Delphi. Электрик не взялся за ремонт, так как они этим не занимаются, но сказал, что утечка составляла 230мА, при нормальном потреблении в сети автомобиля в стояночном режиме в 20мА. Так и получалось: (11 суток * 24 часа в сутках) * (0.23А утечка + 0.02А норма) = 66Ач, что и привело к полной разрядке АКБ в 60Ач.

На следующий день забрал заряженную АКБ Delphi и поставил обратно в авто. Успешно до сих пор катаюсь.

Описал эту ситуацию на форуме Опел клуба и спросил помощи в определении источника утечки. Конст_Омега подсказал проверить лампочки (СПАСИБО ему). Так и оказалось, утечку давала лампочка, на солнцезащитной шторке над лобовым стеклом перед передним пассажирским местом. Лампочка не выключалась из-за неисправного выключателя, который должен был срабатывать при закрытии солнцезащитной шторки.

Получилось, что на СТО Блиц-авто отнеслись халатно к диагностике моего авто. Следствием неправильной диагностики и выводам электрика СТО стала покупка АКБ, которую можно было не осуществлять при правильной диагностике. Более того, выводы электрика о нормальном потреблении тока в электросети автомобиля могли повторно привести к разрядке АКБ.
В результате ошибок СТО Блиц-Авто я необоснованно потратил 185 грн:
1. стоимость АКБ Исток 62Ач, 12В в размере 155 грн и
2. стоимости диагностики 30грн.

Естественно я захотел чтоб СТО Блиц-авто вернула мне мои деньги. Сперва я решил решить проблему непосредственно с электриком. После непродолжительной беседы электрик перестал отрицать свои ошибки. Мы договорились, что он возьмет АКБ, «толкнет» кому-то, и отдаст мне деньги. Сроки реализации не оговаривались. Я параллельно тоже пытался продать АКБ. Через неделю я нашел покупателя. Приехал за АКБ на СТО. Как мне показалось, электрик даже и не пытался продать АКБ. Я забрал АКБ. Покупателю АКБ не подошла.

И я решил поставить «ультиматум» электрику:

— или он сразу выкупит у меня АКБ, или хотя бы гарантировано продаст АКБ в течении недели.
— Или я решаю проблему с начальством.

Электрик развел руками и я, 31-го января, написать и отправил по э-почте жалобу (смотри ниже) начальнику СТО Блиц-авто. Ответа не последовало.

4-го февраля я повторно отправил жалобу, сопровождая следующим письмом:
—————————-
День добрый!

Отсылаю Вам повторно жалобу и хочу напомнить, что жду ответа от Вас до 8-го февраля 2004г. В противном случае ПРЕДУПРЕЖДАЮ, что

* размещу всю эту историю и Блиц-Авто в "черные" списки СТО на

http://www.opel-club.com.ua/
http://zaz-tuning.kiev.ua/
http://www.mercedes-club.org/
http://autoua.net/
http://autocentre.ua/
http://bmw.kiev.ua/
http://audi.org.ua/

Не хочу чтобы другие автолюбители пострадали.

"Черные" списки СТО — это нефомальные списки, в которых автолюбители делятся горким опытом обслужывания и не рекомендуют конкретные СТО. Пример на http://opel-club.com.ua/forum/viewforum.php?f=9&sid=02ede6158920c8ebadaf1f87da079514

Поверте этими списками руководствуются гараздо болше людей чем Ва представляете.

* скопирую жалобу и это сообщение лицам на http://www.ukravto.kiev.ua/ contacts_rus.shtml

Я не хотел решать проблему на Вашем уровне и хотел решить на уровне электрика. Точно также я хочу решить проблему на Вашем уровне и не хочу прибегать к вышеуказанным мерам. Жду ответа.

Д.В.
—————————-

Ответа не последовало. Я решил передать через стол заказов печатный вариант жалобы. И отослал по э-почте следующее:

—————————-
Den' dobryi,

Segodnya (6/2/04) pechatnyi variant zhaloby ya peredal priemshiku i poprosil dostavit nachalniku ili zamu.

Denis
—————————-

Ответа снова не было. 9-го февраля я снова отослал по э-почте жалобу сопровождая следующим письмом:

—————————-
Господа,

Почему Вы не отвечаете на мою жалобу-претензию, которую я Вам выслал по электронной почте 31.1.2004, а потом еще и передал печатную копию жалобы-претензии приемщику 6.2.2004?

Отсылаю повторно это сообщение и копирую его по адресам на http://www.ukravto.kiev.ua/contacts_rus.shtml, в надежде на то что наконец-то примут меры.

Также ПРЕДУПРЕЖДАЮ, если я не получу ответ завтра то размещу всю эту историю и Блиц-Авто в "черные" списки СТО на

http://www.opel-club.com.ua/
http://zaz-tuning.kiev.ua/
http://www.mercedes-club.org/
http://autoua.net/
http://autocentre.ua/
http://bmw.kiev.ua/
http://audi.org.ua/

Д.В.
—————————-

На этот раз мне почти сразу перезвонил начальник СТО. Сказал, что он расследуют эту ситуацию и мне перезвонит. На следующий день перезвонил зам начальника СТО и мы договорились о встрече, чтоб с глазу на глаз обговорить ситуацию, так как в общем и целом электрик отрицает свою вину.
Я решил подготовить отца так как он был непосредственным свидетелем «диагностики» и попросил его подойти на встречу. В назначенное время я и моя подруга пришли на «стрелку» к начальникам СТО. Принимали нас начальник и его зам. Начали разговор с пересказывания того что было изложено в жалобе. Через минут 10 подошел и мой отец. Поговорили еще минут 10 и начальник сказал, что они всегда становятся на сторону клиента и пообещали вернуть мне все деньги указанные в жалобе. Через несколько дней я пришел и забрал деньги.

Возврат денег правда не прошел гладко. Надо было отдать в бухгалтерию СТО чек на АКБ. Чека у меня не было. Пришлось мне поехать в АТЛ и взял товарный чек. Когда я привез товарный чек на СТО, бухгалтер мне по этому чеку не хотела давать деньги. Говорила, что нужен кассовый чек. Связались с начальником СТО (он был в отъезде) и он как то решил этот вопрос и мне все таки выдали деньги.

Начальнику АФ "Блиц-АВТО",
02094, г. Киев, ул. Мурманская, 6
филиал "Блиц-АВТО"
(044) 518-25-34 518-24-90
boss@blitz.ukravto.kiev.ua Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script

ЖАЛОБА

Я считаю, что результаты диагностики (проведенной 10-го января 2004) электрооборудования моего автомобиля (Opel Vectra 2.0, 1991 г.в., гос. Номер 79207КН ), были неверны, в результате чего я необоснованно потратил 185 грн. Диагностику проводил электрик Працюк, заказ-наряд №270900 от 10-го января 2004.

Проблема, с которой я обратился в Блиц-Авто, заключалась в том, что после 11-тидневной стоянки (с 31 декабря 2003 по 10 января 2004) мой автомобиль, указанный выше, не реагировал на команды брелока снять автомобиль с сигнализации, не срабатывал центральный замок, не заводился двигатель, не горели лампочки на приборной панели при попытке завести двигатель, не работал приемник, остановились штатные часы в салоне автомобиля.

Выводы, которые сделал электрик Працюк в ходе диагностики:

1. Аккумуляторная батарея (далее АКБ) Delphi 60Ач, 12В находилась в нерабочем состоянии.
2. Другое єэлектрооборудование автомобиля– в норме.

В результате этой «диагностики» электрик Працюк рекомендовал купить новую АКБ, что мне и пришлось сделать. В этот же день (10-го января 2004) я купил АКБ Исток 62Ач, 12В в магазине ATL-Братиславская (возле рынка «Троещина»). Марка и модель АКБ также были рекомендованы Працюком.

В действительности:

1. Старая АКБ (Delphi) оказалась рабочей, что выяснил при повторной диагностике АКБ электриками пункта гарантийного обслуживания (далее ПГО) АКБ, который находится по адресу Гарматная 38а. Правильность диагностики подтвердилась тем, что я до сих пор успешно езжу на АКБ Delphi, после предварительной единоразовой подзарядки АКБ в том же ПГО.
2. Другое єэлектрооборудование моего автомобиля не было в норме, что засвидетельствовали электрики ПГО. Была обнаружена утечка тока в сети моего автомобиля в результате чего и села АКБ Delphi (которую “забраковал” Працюк). Утечку давала лампочка, на солнцезащитной шторке над лобовым стеклом перед передним пассажирским местом. Лампочка не выключалась из-за неисправного выключателя, который должен был срабатывать при закрытии солнцезащитной шторки. Утечка составляла 230мА, при нормальном потреблении в сети автомобиля в стояночном режиме в 20мА. Утечку и полную разрядку АКБ Delphi можно доказать расчетами:

(11 суток * 24 часа в сутках) * (0.23А утечка + 0.02А норма) = 66Ач, что и привело к полной разрядке АКБ в 60Ач, и выше указанным симптомам.

А не считаю, что на СТО Блиц-авто, 10-го января 2004, я получил качественный, полный, всеобъемлющий сервис. Следствием неправильной диагностики и выводам электрика Працюка стала покупка АКБ, которую можно было не осуществлять при правильной диагностике. Более того, выводы электрика Працюка о нормальном потреблении тока в электросети автомобиля могли повторно привести к разрядке АКБ. Поэтому прошу возместить мне:

3. стоимость АКБ Исток 62Ач, 12В в размере 155 грн и
4. стоимости диагностики 30грн.

Прошу связаться со мной по телефону или по электронной почте в течении недели со дня получения этого письма и сообщить решение.

Денис Р.
Email: denrad@ukr.net Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script
31/1/2004

Автор: Denn